BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM THÔNG BÁO
 
Từ ngày 18/02/2020, địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh được thay đổi
Tên miền truy cập mới: kontum.baohiemxahoi.gov.vn
Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum kính báo./.
 
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603 864524