Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BAN LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH KON TUM

 

 

Giám đốc: Vũ Mạnh Chữ - ĐT: 098 8282688  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 Phó Giám đốc: Võ Công Đức
ĐT: 090 5061962 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Chính

ĐT: 0913455146 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Công nghệ Thông tin

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản lý thu

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Phòng Khai thác và thu nợ

Văn Phòng BHXH tỉnh

 BHXH Thành phố Kon Tum

 BHXH Huyện Đăk Glei

 BHXH huyện Ngọc Hồi

 BHXH huyện Đăk Tô

 BHXH huyện Tu Mơ Rông

 BHXH huyện Đăk Hà

 BHXH huyện Sa Thầy

 BHXH huyện Kon Plông

 BHXH huyện Kon Rẫy

 BHXH huyện Ia H'Drai

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com