Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BAN LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH KON TUM

 

 

Giám đốc: Vũ Mạnh Chữ - ĐT: 098 8282688  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 Phó Giám đốc: Võ Công Đức
ĐT: 090 5061962 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Chính

ĐT: 0913455146 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com