Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Một số phím tắt thông dụng trong Excel

Khi làm việc với Excel, việc sử dụng phím tắt giúp cho xử lý công việc sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó, đôi lúc chuột bị hỏng, khi đó việc sử dụng những phím tắt là vô cùng quan trọng, sau đây là một số phím tắt hữu dụng trong Excel: 

- ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
- Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô 
- Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
- Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
- Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
- Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
- Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua phải vùng chọn
- Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái vùng chọn
- = : Bắt đầu một công thức
- F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
- Ctrl + F3 : Đặt tên cho vùng chọn
- Alt + = : Chèn công thức AutoSum
- Ctrl + ; : Cập nhật ngày tháng hiện hành
- Ctrl + Shift + ; : Nhập thời gian hiện hành
- Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
- Ctrl + Shift + ” : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
- Ctrl + ’ : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành công thức
- Ctrl+1 : Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
- Ctrl + Shift + ~ : Định dạng số kiểu General
- Ctrl + Shift + $ : Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + % : Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
- Ctrl + Shift + ^ : Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + # : Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
- Ctrl + Shift + ? : Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
- Ctrl + Shift + & : Thêm đường viền ngoài
- Ctrl + Shift + - : Bỏ đường viền
- Ctrl + B : Bật tắt chế độ đậm, không đậm
- Ctrl + I : Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
- Ctrl + U : Bật tắt chế độ gạch dưới
- Ctrl + 5 : Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
- Ctrl + 9 : Ẩn dòng
- Ctrl + Shift + : Hiển thị dòng ẩn

                                                                                        (NT - Sưu tầm)

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com