Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Chính phủ giao dự toán thu, chi năm 2015 của BHXH Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

1 cua 100914.jpgCụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 233.665 tỷ đồng; trong đó thu BHXH bắt buộc 136.028 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 897 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 58.028 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 8.712 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 30.000 tỷ đồng.

Tổng số dự toán chi được giao là 171.587 tỷ đồng; trong đó chi BHXH từ quỹ BHXH bắt buộc là 101.552 tỷ đồng; chi BHXH tự nguyện là 190 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 58.690 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp 4.408 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy 5.397 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 1.350 tỷ đồng.

Read more: Chính phủ giao dự toán thu, chi năm 2015 của BHXH Việt Nam

Tham gia BHYT hộ gia đình vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội được chia sẻ với cộng đồng

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015, trong đó điểm mới là mua BHYT hộ gia đình. Thế nhưng thực tế triển khai đang gặp khó khăn. Phóng viên Báo Quân đội nhân dânđã có cuộc đối thoại với ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về chính sách mới này.

Read more: Tham gia BHYT hộ gia đình vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội được chia sẻ với cộng đồng

Tăng cường ứng dụng CNTT tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC

Trong năm qua, BHXH Việt Nam đã ghi dấu ấn quan trọng trong nỗ lực thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội. Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về BHXH, BHYT, toàn ngành tập trung quyết liệt triển khai hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Read more: Tăng cường ứng dụng CNTT tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC

Nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Ngày 8/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, gồm:
1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 chưa đủ 05 năm, thời gian còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 01 năm.

2. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Đối với các đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%; Các địa phương còn lại bố trí từ ngân sách địa phương./.

 baohiemxahoi.gov.vn

Nghị định mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

Read more: Nghị định mới về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5

Ngày 10/5/2013, BHXH Việt Nam tổ chức giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng. Cùng tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương và Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Read more: Giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com