Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI)

   Sáng 27/11, Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 90 cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị (trừ các đồng chí đã dự hội nghị do các cấp ủy đảng cấp trên tổ chức).

Hội nghị diễn ra trong ½ buổi, tại Hội trường tầng 5 Bảo hiểm xã hội tỉnh, do đồng chí Trần Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lực cũng đã nhấn mạnh việc triển khai các chủ trương phải gắn với tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, phấn đấu thắng lợi mục tiêu năm 2015, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2016./.

                                                                                                                       T.Đ.H

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com