Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh toán BHYT

Ngày 27/11, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký ban hành Quyết định số 339/QĐ-BHXH thành lập Tổ công tác thực hiện tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Quyết định này, Tổ công tác gồm 7 người, do bà Nguyễn Thị Thoi - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, làm Tổ trưởng; 2 Tổ phó là ông Nguyễn Duy Khang - Trưởng phòng Giám định BHYT và ông Lê Ngọc Tánh - Phó Trưởng phòng công nghệ thông tin. Tổ công tác có trách nhiệm giúp Giám đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tin học hóa trong KCB BHYT theo đúng tinh thần Công văn số 8933/VPCP ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ; chủ động phối hợp các cơ sở y tế chuẩn bị nhân lực, hạ tầng để hoàn thành việc kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT trước ngày 31/12/2015.

Phối hợp Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) khảo sát, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa giám định và thanh toán BHYT, đánh giá khả năng kết xuất 5 bảng dữ liệu đầu ra: chỉ tiêu KCB BHYT; chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT; chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT; chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng; chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng./.

                                                                                                                       Nhi Hồng

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com