Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Chi bộ I - Điểm sáng về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Chi bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2015, tích cực góp phần phát triển Đảng bộ toàn diện, Chi bộ I Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ I có 12 đảng viên, biên chế ở 3 phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính và Chế độ BHXH.

Trước đây, Bí thư chi bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư gánh vác trọng trách công tác chi bộ. Giai đoạn này, các nội dung mới về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục ra đời, khối lượng công việc chuyên môn phát sinh ngày càng nhiều, trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian đầu tư công tác Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, nặng về phổ biến chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng cấp trên; việc đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ nặng về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa tạo được bầu không khí sôi nổi, năng động; chưa thường xuyên chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề, thúc đẩy sự sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến của đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ BHXH tỉnh, Chi bộ I đã tổ chức thành công Đại hội điểm, lựa chọn bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư hội tụ đủ các tiêu chuẩn, đảm bảo uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực chính trị, kinh nghiệm công tác... ngay sau Đại hội lần thứ II, Chi bộ đã ban hành Quy chế; Chương trình hành động toàn khóa; Chương trình tự kiểm tra, giám sát; Quy trình sinh hoạt chi bộ hàng tháng... để bám sát thực hiện, theo dõi, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, kịp thời đưa ra định hướng sát với thực tiễn, đặc thù của chi bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ.

Chế độ sinh hoạt định kỳ đảm bảo mỗi tháng 01 lần vào ngày mồng 03, trường hợp trùng ngày nghỉ thì tổ chức họp vào những ngày gần nhất. Ngoài ra, chi bộ còn tổ chức họp bất thường để triển khai các nhiệm vụ cần thiết. Nội dung sinh hoạt được thường xuyên đổi mới, tại các buổi sinh hoạt, chi bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thường xuyên đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ; mở rộng và phát huy tinh thần dân chủ của đảng viên tham gia thảo luận, đề xuất ý tưởng để chi bộ đưa ra quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; tạo bầu không khí nội bộ "trong lành", khuyến khích mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tự phê bình và phê bình trên tinh thần thiện chí xây dựng tình đoàn kết vì mục tiêu chung, tôn trọng tình đồng chí và tuân thủ tính tổ chức, kỷ luật. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 4 nhiệm vụ của đảng viên, các nhiệm vụ được chi bộ phân công và các nội dung theo kế hoạch tự kiểm tra, giám sát đối với từng đảng viên lần lượt cho đến khi dứt điểm vào cuối năm. Từ đó, từng đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức nghiên cứu, học tập, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Và cũng qua đó, chi bộ nắm chắc tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, đề ra các cách làm cụ thể, sát thực tế, thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngoài các kỳ sinh hoạt với những nội dung theo quy định, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần, lựa chọn những nội dung cấp thiết cần tập trung giải quyết trong tháng tới, xây dựng thành đề cương chi tiết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, cơ quan để đảng viên cùng thảo luận, tham gia góp ý trên tinh thần dân chủ thật sự, giúp chi bộ đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề chú trọng đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể sát với chức trách, nhiệm vụ được giao đối với từng đảng viên, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2015, chi bộ đã thể hiện rõ nét tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao đối với mỗi đồng chí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ. Kết quả cuối năm, chi bộ có 10/12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt gần 84%; có 2/12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 16%; chi bộ được xếp loại "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2015. Từ những kết quả trên, chi bộ đúc rút 7 bài học kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian tới, đó là: tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao trách nhiệm của Bí thư chi bộ trong nghiên cứu, vận dụng quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ và nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên là cán bộ lãnh đạo cơ quan, quản lý cấp phòng nêu cao tinh thần gương mẫu trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa ngay sau kiểm điểm; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, để phát huy trí tuệ của tập thể; cập nhật, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên, kịp thời biểu dương các nhân tố tích cực và uốn nắn kịp thời những biểu hiện trì trệ, chưa tốt nếu có, tạo môi trường thuận lợi cho mọi đảng viên công hiến, giữ vững danh hiệu chi bộ "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu./.

                                                                                                                  Bảo Trang  

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com