Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Phát động thi đua tăng cường công tác giám định, kiểm soát chi phí, cân đối quỹ KCB BHYT

Ngày 31/7, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký ban hành Công văn số 189/BHXH-TCCB phát động đợt thi đua tăng cường công tác giám định, kiểm soát chi phí, cân  đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, nội dung thi đua cụ thể là: nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT, cân đối quỹ KCB BHYT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ phục vụ người tham gia và thụ hưởng chế độ BHYT; thẩm định chi phí KCB BHYT; thanh, quyết toán chi phí KCB đối với các cơ sở KCB BHYT và người có thẻ BHYT một cách chặt chẽ; giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở KCB có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ KCB; bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT.

Cơ cấu khen thưởng:

- Đối với tập thể, tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 03 đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất và thưởng 5.000.000 đồng/đơn vị.

- Đối với cá nhân, tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, có sáng kiến kinh nghiệm mang lại nhiều lợi ích trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám định BHYT, góp phần kiểm soát chi phí, cân đối quỹ KCB BHYT và thưởng 1.500.000 đồng/người.

Hàng quý, cùng kỳ quyết toán, BHXH huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua về BHXH tỉnh theo mẫu biểu quy định. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tổng kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả, thành tích đạt được báo cáo BHXH tỉnh (qua phòng Giám định BHYT) chậm nhất vào ngày 20/01/2018./.

                                                                                                   Nhi Hồng


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com