Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Cắt giảm mạnh thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Ngày 11/8, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho gần 80 người là viên chức làm công tác thu, cấp sổ thẻ, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện và viên chức quản lý cấp phòng, BHXH huyện, thành phố về các lĩnh vực này.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã lần lượt được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; khai thác phát triển đối tượng, thu nợ và các quy định về hoạt động đại lý thu; phần mềm bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; phần mềm bộ công cụ giao dịch điện tử, trong đó, tập trung đi sâu các nội dung sửa đổi, bổ sung và nội dung mới quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 01/7/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH, như: cắt giảm thủ tục hồ sơ từ 9 thủ tục xuống còn 5 thủ tục hành chính; giảm mạnh thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 5 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, không quy định ngày làm việc; điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; cấp lại thẻ BHYT, không thay đổi thông tin thì không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Từ ngày 01/01/2019 trở đi thì thẻ BHYT phải được cấp trong ngày khi nhận đủ hồ sơ; cấp lại thẻ BHYT, có thay đổi thông tin thì không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu người tham gia đang điều trị tại cơ sở KCB BHYT thì phải được cấp thẻ BHYT trong ngày khi nhận đủ hồ sơ...

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực nhận định Quyết định 595/QĐ-BHXH đã bổ sung thêm 8 nhóm đối tượng tham gia; rút ngắn rất nhiều thời hạn giải quyết hồ sơ cho đối tượng và người lao động; dữ liệu thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối liên thông với dữ liệu hưởng BHXH, BHYT... tăng hiệu quả tiện ích quản lý đối tượng, người lao động từ đầu vào đến đầu ra, khắc phục được những hạn chế trong thực hiện chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, người lao động trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Với mục tiêu đó, Giám đốc Lực yêu cầu mỗi viên chức tham gia tập huấn phải nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung, tích cực thảo luận, nêu rõ những vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, trên cơ sở đó đội ngũ báo cáo viên tổng hợp thành các nhóm tình huống để có cách giải quyết vấn đề đảm bảo tính thống nhất, khoa học, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, thực hành thao tác tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ sau tập huấn./.

                                                                                               T.Đ.H


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com