Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Triển khai phần mềm mới về giao dịch điện tử

Kể từ ngày 01/9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức triển khai phần mềm giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy trình mới quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

So với các phần mềm trước đây, phần mềm này có nhiều ưu điểm vượt trội. Theo đó, khi hồ sơ giao dịch điện tử của tổ chức, cá nhân gửi tới sẽ được kết nối trực tiếp với Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Hệ thống quản lý thông tin tự động gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của tổ chức, cá nhân, chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ điện tử.

Trong thời hạn tối đa 2 giờ đồng hồ trong ngày làm việc, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, gửi thông báo chấp nhận giải quyết hồ sơ điện tử hoặc gửi thông báo hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với các hồ sơ chưa đúng, chưa đủ. Quy định này là một bức phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, khắc phục hiệu quả tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân./.

                                                                                                                            Phạm Nguyệt


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com