Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH tỉnh tổ chức kiểm tra sát hạch viên chức trước khi bổ nhiệm

Sáng ngày 01/9, BHXH tỉnh đã tổ chức kiểm tra sát hạch đối với 02 viên chức BHXH huyện, gồm: 01 Tổ trưởng nghiệp vụ, 01 Kế toán trưởng, cả 2 đều được dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH huyện.

02 viên chức đã thực hiện làm bài kiểm tra sát hạch bằng hình thức thi viết. Thời gian kiểm tra sát hạch 60 phút với 03 câu hỏi.

Buổi kiểm tra sát hạch diễn ra trong không khí nghiêm túc đúng theo Quy chế Kiểm tra sát hạch và các quy định của ngành./.

                                                                                                                                            Nhi Hồng


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com