Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp phủ rộng BHYT toàn dân

Ngày 02/10, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum có Thông báo số 2058/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga tại cuộc họp triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết luận này, Phó Chủ tịch Trần Thị Nga biểu dương những cố gắng, nổ lực của cơ quan BHXH tỉnh, ngành Y tế, các sở, ngành liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017.

Thống nhất báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy về chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2018 là 89%, vượt 0,9% so chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Để đạt chỉ tiêu này, Phó Chủ tịch Trần Thị Nga yêu cầu các cơ quan liên quan: BHXH tỉnh, Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp, trong đó, đối với BHXH tỉnh cần:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia, qua đó duy trì được các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT và khai thác, mở rộng các nhóm đối tượng chưa tham gia.

- Chủ trì, phối hợp các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố:

+ Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về thực hiện chỉ tiêu BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2471/UBND-KGVX ngày 12/9/2017, đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

+ Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từng huyện, thành phố; gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT./.

                                                                                      T.Đ.H

Các tin mới cập nhật:

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com