Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Sở Y tế - BHXH tỉnh: Hội nghị liên ngành về công tác KCB BHYT năm 2018

Sáng ngày 01/12, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh và Sở Y tế tổ chức hội nghị liên ngành bàn về công tác khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018. Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực và Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Ái đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có khoảng 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng Giám định BHYT, Quản lý thu, Kế hoạch - Tài chính, Cấp sổ - thẻ thuộc BHXH tỉnh và phòng Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế; Giám đốc BHXH huyện, thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng cùng lãnh đạo các khoa, phòng liên quan của các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh bác sỹ Nguyễn Duy Khang nêu rõ 2 ngànhY tế và BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, tính đến 30/9/2017 toàn tỉnh có 732.429 lượt người KCB được quỹ BHYT thanh toán với số tiền 254,305 tỷ đồng, tăng 69% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, một số cơ sở có chi phí gia tăng lớn như Bệnh xá bộ đội biên phòng tỉnh (380%), Bệnh xá Tiểu đoàn 24 (316%), Trung tâm y tế (TTYT) điều dưỡng cao su Kon Tum (263%), Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (206%), TTYT  huyện Đăk Glei (118%), TTYT huyện Sa Thầy (110%)...

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, quỹ KCB được sử dụng ở Kon Tum là 344,851 tỷ đồng. Theo tính toán sơ bộ của giới chuyên môn giám định BHYT thì ước thực hiện đến cuối năm khoảng 407,200 tỷ đồng. Như vậy, năm nay sẽ âm quỹ BHYT khoảng 62,349 tỷ đồng, cũng là năm đầu tiên tỉnh Kon Tum mất cân đối quỹ BHYT.

Công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT tuân thủ quy trình giám định theo đúng tinh thần Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát không ngừng được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác KCB BHYT, sau kiểm tra đã thu hồi về quỹ BHYT gần 20 triệu đồng chi phí KCB BHYT năm 2016 không đúng quy định.

100% cơ sở KCB chuyển dữ liệu và thực hiện giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực ghi nhận sự nổ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT ngành BHXH, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Sở Y tế và các cơ sở KCB, chất lượng công tác KCB BHYT từng bước được cải thiện và nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được tăng cường, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ về thẻ BHYT và KCB BHYT, tạo thuận lợi cho người bệnh trong tiếp cận, thụ hưởng quyền lợi khám và điều trị bệnh. Giám đốc Trần Văn Lực cũng chỉ rõ một số hạn chế, đó là: chi phí KCB tăng cao, mất cân đối quỹ BHYT; chuyển tuyến điều trị còn cao, ảnh hưởng việc kiểm soát chi phí BHYT và bội chi quỹ của các cơ sở KCB, trong 6 tháng đầu năm 2017 tại một số cơ sở chỉ tính riêng chi phí đa tuyến đi đã vượt quỹ KCB BHYT; tình trạng lạm dụng chỉ định thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết và việc chia nhỏ đợt điều trị vẫn tiếp diễn; thẩm định nguyên nhân vượt quỹ KCB, vượt trần đa tuyến đến chưa thực hiện được hàng quý, ảnh hưởng việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB; tỷ lệ gửi hồ sơ lên hệ thống thông tin giám định BHYT ngay khi bệnh nhân ra viện, kết thúc đợt KCB còn thấp, trong khi đó tỷ lệ hồ sơ gửi chậm so với quy định lại cao; việc phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2017 tại các cơ sở KCB chưa thực sự hợp lý, nơi quá cao, nơi lại quá thấp ảnh hưởng đến công tác KCB.

Giám đốc nhấn mạnh các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện thời gian tới là: BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp tăng cường công tác thẩm định các cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong KCB và thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT; hướng dẫn liên ngành về KCB BHYT năm 2018, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung quy định năm 2017; đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở KCB tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát gia tăng chi phí, nhất là tại các cơ sở có chi phí tăng cao bất thường; thẩm định nguyên nhân vượt quỹ, vượt trần đa tuyến đến kịp thời hàng quý; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện đúng quy định trong việc đẩy dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương thức tiếp cận đối tượng, chú trọng các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các đơn vị sử dụng lao động, các khu dân cư, tổ dân phố... nhằm không ngừng làm thay đổi nhận thức tích cực về BHXH, BHYT đối với các cấp, ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp Nhân nhân, gớp phần quan trọng thúc đẩy số người tham gia, đẩy nhanh tiến độ phủ rộng BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao ý thức phục vụ người bệnh đối với lực lượng cán bộ y tế và đội ngũ y sỹ, bác sỹ ở tất cả các tuyến.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, thống nhất một số cách làm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tham gia góp ý bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo quy định liên ngành Sở Y tế và BHXH tỉnh về công tác KCB BHYT năm 2018, trong đó, tập trung chủ yếu vào các nội dung đăng ký KCB ban đầu; thủ tục KCB BHYT và hợp đồng KCB BHYT./.

                                                                             Đặng Thái


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com