Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Sáng 25/12, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (NQTW6), khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động BHXH tỉnh và BHXH thành phố Kon Tum.

 

Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Trần Văn Lực phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 - 11/10/2017, đã ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó, có 4 Nghị quyết Trung ương và 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị, NQTW gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Nghị quyết Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhấn mạnh, NQTW6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Các đồng chí Trịnh Đình Lâm - Trưởng phòng Lý luận, lịch sử Đảng và đồng chí Trần Kim Sơn - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, tập trung đi sâu vào những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy BHXH tỉnh triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập viết bản thu hoạch cá nhân theo quy định./.

                                                                            Hoàng Thủy


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com