Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng (LTTV) đối với người làm việc theo hợp đồng lao động vừa được ban hành.

Công nhân Công ty Bê tông và xây lắp công nghiệp Kon Tum chuyển giao sản phẩm cho khách hàng

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, mức LTTV đối với người lao động (NLĐ) làm việc tại vùng I là 3.980.000 đồng/tháng; vùng II là 3.530.000 đồng/tháng; vùng III là 3.090.000 đồng/tháng; vùng IV là 2.760.000 đồng/tháng.

Vậy, mức LTTV của NLĐ làm việc ở doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2018 cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 230.000 đồng/tháng./.

                                                                                                Bảo Trang


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com