Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Phân cấp quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 22/12/2017, Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực ký ban hành Công văn số 419/BHXH-QLT phân cấp quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN về BHXH 5 huyện và thành phố Kon Tum đối với 190 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), trong đó, có đến 178 đơn vị do BHXH thành phố quản lý, số còn lại do BHXH 5 huyện có tên dưới đây quản lý.

Theo phân cấp, BHXH các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa  Thầy, Kon PLông và thành phố Kon Tum thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) theo danh sách đính kèm từ ngày 01/01/2018 (không yêu cầu đơn vị làm thủ tục, hồ sơ báo tăng lao động); tiếp nhận danh sách, số liệu thu, dữ liệu bàn giao do Phòng Quản lý thu, Phòng Cấp sổ - thẻ chuyển đến; quản lý dữ liệu thông tin cá nhân, quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị SDLĐ được phân cấp; thực hiện in tờ rời sổ BHXH năm 2017 của các đơn vị SDLĐ được phân cấp theo đúng quy định; đối với những trường hợp vướng mắc, BHXH tỉnh chưa bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) của các đơn vị SDLĐ được phân cấp, nếu sau ngày 01/01/2018 có phát sinh truy thu, thoái thu BHXH đối với thời gian từ năm 2016 trở về trước thì BHXH các huyện, thành phố sẽ thực hiện truy thu, thoái thu, in tờ rời sổ BHXH phần điều chỉnh phát sinh và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đối với những trường hợp đó (BHXH tỉnh sẽ chuyển sổ BHXH đã được rà soát và cấp lại về BHXH các huyện, thành phố đối với những trường hợp trên).

Từ ngày 01/01/2018, trường hợp phát sinh đơn vị mới (đơn vị tham gia lần đầu) đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN có trụ sở thuộc địa bàn quản lý thì BHXH huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận quản lý thu.

Phòng Quản lý Thu thực hiện giảm thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị SDLĐ được phân cấp về BHXH các huyện, thành phố từ ngày 01/01/2018 (không yêu cầu đơn vị lập  danh sách báo giảm lao động); thực hiện đồng bộ mã số BHXH, đồng thời phối hợp với Phòng Cấp sổ - thẻ in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH chuyển cho đơn vị, bàn giao số liệu thu, chuyển dữ liệu danh sách lao động tham gia của các đơn vị SDLĐ được phân cấp về BHXH các huyện, thành phố; phối hợp BHXH các huyện, thành phố đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của NLĐ được liên tục trong quá trình thực hiện tăng, giảm.

Phòng Cấp sổ - thẻ thực hiện in và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ của các đơn vị SDLĐ được phân cấp về BHXH các huyện, thành phố.

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm hỗ trợ và xử lý vướng mắc trong việc bàn giao, chuyển dữ liệu, in thẻ BHYT, in sổ BHXH của các đơn vị SDLĐ phân cấp về BHXH các huyện, thành phố./.

                                                                                                T.Đ.H

         


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com