Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phát hành thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

Ngày 28/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga ký ban hành Công văn số 3530/UBND-KGVX chỉ đạo phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chuyển danh sách người nghèo, cận nghèo đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2018 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng cấp, đảm bảo hoàn thành trong ngày 29/12/2017.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương chuyển danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2018 của các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người sống vùng đặc biệt khó khăn cho cơ quan BHXH, đảm bảo hoàn thành trong ngày 29/12/2017. Sau khi nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, phải cử cán bộ trực tiếp phát thẻ BHYT đến người dân trước ngày 31/12/2017; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kịp thời cho các trường hợp thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT năm 2018 đang ốm đau, nằm viện nhưng chưa có danh sách.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với cơ quan BHXH đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các đối tượng trong thời điểm chuyển tiếp giữa năm 2017 với năm 2018, đặc biệt là các đối tượng ốm đau, đang nằm viện nhưng chưa được cấp hoặc đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH.

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương cập nhật danh sách và phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh trong ngày 30/12/2017 và hoàn thành việc bàn giao thẻ BHYT đến đối tượng trong ngày 31/12/2017./.

                                                                                 T. Đ. H

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com