Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Ngày 27/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga ký ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, toàn tỉnh có tổng số hộ dân cư là 128.904, trong đó có 26.164 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,3% so tổng số hộ dân toàn tỉnh và 8.388 hộ cận nghèo, chiếm 6,51%. Cụ thể lả:

Huyện Đăk Glei có 11.969 hộ dân cư, 4.111 hộ nghèo và 1.116 hộ cận nghèo.

Huyện Ngọc Hồi có 16.269 hộ dân cư, 1.153 hộ nghèo và 674 hộ cận nghèo.

Huyện Đăk Tô có 11.308 hộ dân cư, 1.599 hộ nghèo và 880 hộ cận nghèo.

Huyện Đăk Hà có 16.420 hộ dân cư , 3.368 hộ nghèo và 1.120 hộ cận nghèo.

Huyện Sa Thầy có 12.607 hộ dân cư, 3.382 hộ nghèo và 1.049 hộ cận nghèo.

Huyện Kon Rẫy có 6.830 hộ dân cư, 2.585 hộ nghèo và 787 hộ cận nghèo.

Huyện Kon PLông có 6.790 hộ dân cư, 2.728 hộ nghèo và 758 hộ cận nghèo.

Huyện Tu Mơ Rông có 6.033 hộ dân cư, 3.539 hộ nghèo và 521 hộ cận nghèo.

Huyện Ia H’Drai có 2.786 hộ dân cư, 1.564 hộ nghèo và 293 hộ cận nghèo.

Thành phố Kon Tum có 37.892 hộ dân cư, 2.135 hộ nghèo và 1.190 hộ cận nghèo.

Như vậy, 2 huyện Tu Mơ Rông và Ia H’Drai có tỷ lệ hộ nghèo cao lần lượt là 58,66% và 56,14%; 3 huyện có tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ trên 10% là Kon Rẫy, Kon PLông và Ia H’Drai./.

                                                                                                    T.Đ.H

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com