Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đảng bộ BHXH tỉnh: Tổng kết công tác đảng năm 2017

Sáng ngày 17/01/2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng ở địa phương và BHXH Việt Nam, năm 2017 Đảng bộ BHXH tỉnh không ngừng nổ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 

Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Trần Văn Lực phát biểu tại Hội nghị

100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lựa chọn các vấn đề cấp thiết hoặc còn hạn chế để tập trung giải quyết, mang lại hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội ở địa phương.

Công tác tổ chức, cán bộ đạt bước tiến mới, thúc đẩy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động điều hành, quản lý.

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Chi đoàn Thanh niên lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2019, mỗi tổ chức đã thực hiện tốt chức năng của mình, thật sự là môi trường tốt để nuôi dưỡng, vun đắp tâm tư, nguyện vọng và hun đúc nhiệt huyết cống hiến của các đoàn viên trong từng tổ chức. Năm 2017, Công đoàn cơ sở  được công nhận vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội các chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2020; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh đảng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII). Nhờ đó, nhận thức của đảng viên có nhiều tiến bộ rõ rệt, thể hiện tinh thần tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của các chi bộ, Đảng bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập thể lãnh đạo và từng cá nhân trong đơn vị chưa phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong năm đã kết nạp 3 đảng viên mới, triển khai 5 hồ sơ phát triển đảng, giới thiệu 5 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.

100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Năm 2017, Đảng bộ có 41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100%, trong đó có 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 12,2%; 3/3 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 1/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Trần Văn Lực trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân

Mục tiêu năm 2018 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, hết lòng phục vụ nhân dân trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể là: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh trên 90% dân số; 100% cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công đoàn đạt vững mạnh; Chi đoàn đạt vững mạnh; phát triển từ 3 đảng viên trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3/3 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó, 1/3 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Theo đó, Đảng bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể năm 2018. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, có 10 ý kiến thiết thực tham gia hoàn thiện các giải pháp, nhằm nâng cao tính khả thi, quyết tâm chung sức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

                                                                                      Đặng Thái


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com