Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã biểu dương các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc khắc phục nợ đọng các chế độ bảo hiểm và không để phát sinh nợ mới. Giao BHXH tỉnh cung cấp danh sách cụ thể để Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét khen thưởng phù hợp, theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp xử lý nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Phê bình Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và Giám đốc các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể là chưa giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm, để phát sinh nợ mới. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương  này nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc trả dứt điểm nợ cũ trong Quý I/2018, tuyệt đối không để phát sinh nợ mới và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về sai sót của đơn vị, địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm và tình trạng nợ đọng.

Giao BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi và trước ngày 10/4/2018 tổng hợp báo cáo chính xác tình hình khắc phục nợ đọng của các đơn vị, địa phương để UBND tỉnh xem xét, có biện pháp xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa nghiêm chỉnh chấp hành; theo dõi, kịp thời đề xuất BHXH Việt Nam xem xét, xử lý phù hợp đối với các doanh nghiệp không có khả năng chi trả các khoản nợ, nhất là đối với các doanh nghiệp không còn hoạt động, để giải quyết dứt điểm các chế độ chính sách cho người lao động.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật đối với những doanh nghiệp có khả năng nhưng nợ đọng dây dưa, kéo dài.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong việc tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt các chính sách BHXH; tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 01/11/2017./.

                                                                                                    T.Đ.H


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com