Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) luôn được Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đặc biệt quan tâm, nhờ đó đã có nhiều sản phẩm ra đời, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, tác nghiệp. “Hệ thống quản lý dữ liệu cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trẻ em (TE) dưới 6 tuổi” là một trong những ứng dụng khá nổi bật, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho TE dưới 6 tuổi, trước đây, việc lập danh sách TE dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tiến độ chậm, dẫn đến hệ lụy chung là nhiều TE đi khám chữa bệnh (KCB) không có thẻ BHYT, khó khăn cho công tác thanh, quyết toán quỹ KCB BHYT.

Từ khi thẻ BHYT được in theo mã số BHXH, thẻ BHYT chỉ có giá trị từ, không có giá trị đến. Do đó, đối tượng tham gia BHYT HGĐ khó nhận biết thời hạn thẻ hết hạn để tiếp tục tham gia.

Kiểm tra dữ liệu trẻ em dưới 6 tuổi ở cơ sở

Mặt khác, để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đòi hỏi phải đồng bộ được mã số BHXH (lập mẫu TK1-TS), mất rất nhiều thời gian.

Trước thực trạng này, tháng 4/2017 “Hệ thống quản lý dữ liệu cấp thẻ BHYT đối với TE dưới 6 tuổi” đã ra đời. Hệ thống được chạy trên môi trường Internet, cho phép các xã, phường, thị trấn và đại lý thu BHYT trên toàn tỉnh cập nhật dữ liệu, quản lý in danh sách tăng, giảm (mẫu D03-TS), kiểm tra trùng dữ liệu, kết xuất dữ liệu điện tử (mẫu D03, TK1-TS) để gửi cơ quan BHXH phục vụ công tác cấp thẻ một cách nhanh chóng, chính xác… Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng thông báo danh sách thẻ BHYT HGĐ sắp hết hạn (trước 30 ngày) cho từng đại lý, giúp các đại lý chủ động liên hệ người tham gia tiếp tục tham gia. Đồng thời, danh sách thẻ BHYT sắp hết hạn cũng được BHXH tỉnh tổng hợp và gửi tin nhắn SMS đến chủ nhân của từng thẻ, giúp người tham gia không bị trễ hạn, để được thụ hưởng quyền lợi cao nhất theo quy định.

Qua 9 tháng triển khai Hệ thống này, đến nay đã có 98/102 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh ứng dụng, có gần 11.000 lượt hồ sơ TE dưới 6 tuổi được cập nhật để cấp thẻ BHYT, từng bước khắc phục và tiến tới chấm dứt tình trạng TE dưới 6 tuổi đi KCB không có thẻ BHYT./.

                                                                                      Ngọc Tánh


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com