Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Luật BHYT sửa đổi mở rộng quyền lợi cho người tham gia

BHYT là một chính sách xã hội quan trọng mang tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ cộng đồng sâu sắc, không vì mục tiêu lợi nhuận, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Sau hơn 25 năm triển khai, chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần chăm sóc sức khỏe giúp cho một bộ phận không nhỏ những người tham gia BHYT đỡ được gánh nặng chi phí, vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Đến nay, diện bao phủ BHYT đã đạt 88,25% dân số của cả tỉnh. Năm 2017, tỉnh Kon Tum có gần 992.000 lượt người KCB được quỹ BHYT chi trả với số tiền 351 tỷ đồng. Trong đó, có hàng chục nghìn người nghèo, người có công với nước, người mắc bệnh hiểm nghèo đã được KCB và chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc chấp hành chính sách pháp luật BHYT vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Nhận thức về chính sách pháp luật BHYT và ý thức tuân thủ của người dân nói chung chưa cao. Tỷ lệ bao phủ BHYT tuy có tăng nhưng có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương trong tỉnh, chủ yếu tập trung ở khu vực nhà nước và các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Tỷ lệ người dân nông thôn, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã tham gia rất thấp.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi. So với Luật BHYT năm 2008, Luật BHYT sửa đổi có một số điểm mới quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT tiến tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân như sau:

Một là, về hình thức tham gia, Luật BHYT sửa đổi qui định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc. Đây là một trong những giải pháp đột phá hết sức quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần Hiến pháp 2013 và Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị.

Hai là, khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể là người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ba là, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí KCB, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách, cụ thể là:

- Mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT, như: được chi trả trong các trường hợp bị tai nạn lao động. Trường hợp tự tử, tự gây thương tích, điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Trường hợp KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra, như: tai nạn giao thông.

- Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT, mức hưởng BHYT cũng được nâng lên, từ đó giảm gánh nặng cùng chi trả chi phí KCB cho người dân, nâng mức hưởng từ 95% lên 100% đối với người nghèo, người DTTS, người thuộc diện bảo trợ xã hội hàng tháng; từ 80% lên 100% đối với cựu chiến binh, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và thân nhân người có công, là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; từ 80% lên 95% đối với thân nhân khác của người có công và người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Đồng thời, thanh toán chi phí vận chuyển cho các đối tượng có mức hưởng 100% chi phí KCB. Đặc biệt, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp KCB không đúng tuyến.

Bốn là, mở rộng thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo đó, từ ngày 01/01/2016 đã mở thông tuyến huyện, tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh. Cũng từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng BHYT đúng tuyến; người DTTS, người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người tham gia BHYT đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương, được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT đúng tuyến. Từ 01/01/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT đúng tuyến, cho người tham gia BHYT khi đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Năm là, Luật BHYT sửa đổi cũng qui định UBND cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo qui định. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký tham gia và tránh tình trạng cấp trùng thẻ BHYT.

Có thể nói, với những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, quyền lợi của người tham gia BHYT đã được quan tâm nhiều hơn.

Ngoài ra, tỉnh ta đã sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT và nguồn kinh phí xã hội hóa của các tổ chức để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng là hộ cận nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, người nghèo không thiếu hụt chỉ số BHYT và học sinh, sinh viên.

 Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn khoảng 11,75% dân số cả tỉnh chưa tham gia BHYT, bao gồm lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xã viên các hợp tác xã, lao động tự do và một phần đáng kể lao động trong các làng nghề và khu vực nông thôn. Trong khi đó, theo Thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế, từ ngày 01/6/2017, hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ BHYT và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT sẽ chính thức được áp dụng giá viện phí mới.

Theo quy định mới, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ BHYT được điều chỉnh khung giá tối đa là giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện. Trong đó, cả hai nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp 2-4 lần so với giá trước ngày 01/6/2017. Mức tăng này sẽ là gánh nặng tài chính đối với người bệnh không có BHYT phải điều trị nội trú dài ngày.

Tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ BHYT là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện, bất kể người bệnh điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày.

Ngoài ra, với 1.916 dịch vụ được điều chỉnh tăng giá, mặc dù mức tăng chủ yếu vào khoảng 20 - 30%, một số ít có mức tăng gấp đôi so với mức giá trước ngày 01/6/2017, số tiền của nhiều dịch vụ lên tới hàng trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu đồng cho một lần chỉ định, do đơn giá dịch vụ kỹ thuật vốn đã có kết cấu chi phí cao.

Trong điều kiện giá viện phí đối với người không có BHYT tăng cao như vậy, để tránh tổn thất tài chính khi không may gặp rủi ro ốm đau, bệnh tật. Mỗi người dân cần tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí KCB, thể hiện tinh thần trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội./.

                                                                                                Nhi Hồng


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com