Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình

BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân, tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh với người ốm đau, giữa người đang độ tuổi lao động với người già và trẻ em. BHYT là một loại hình dịch vụ công, hoạt động phi lợi nhuận, lấy hiệu quả xã hội làm mục đích. Để chính sách BHYT ngày càng hoàn thiện, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, ngày 13/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật BHYT sửa đổi là qui định tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng. Để mọi người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, chúng tôi xin phổ biến những nội dung cơ bản được áp dụng từ 01/01/2015 như sau:

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác.

Luật BHYT sửa đổi qui định tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Theo qui định, người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng/tháng, tức người thứ nhất đóng 702.000 đồng/năm. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người tham gia được lựa chọn đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm đóng tiền một lần thông qua đại lý UBND xã, phường, thị trấn, đại lý bưu điện nơi gần nhất hoặc trực tiếp qua cơ quan BHXH huyện, thành phố - nơi cư trú.

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình được hưởng các quyền lợi như sau:

Một là, được cấp thẻ BHYT.

Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý.

Ba là, được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức hưởng như sau:

- Trường hợp khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, được cơ quan BHXH thanh toán theo mức:

+ 100% chi phí khi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

+ Hoặc tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị.

+ 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

+ 80% chi phí đối với các trường hợp khác.

- Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được cơ quan BHXH thanh toán theo mức sau:

+ Tại bệnh viện tuyến TW, được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.

+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh, mức thanh toán là 60% chi phí điều trị nội trú.

+ Tại bệnh viện huyện, mức thanh toán là 100% chi phí điều trị nội trú.

- Trường hợp KCB không đủ thủ tục, được quỹ BHYT thanh toán chi phí trực tiếp trong phạm vi quyền hạn và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng mức tối đa không vượt quá mức thanh toán như trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến.

Trường hợp KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT được Quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT, nhưng tối đa cho 1 đợt điều trị không vượt quá mức quy định đối với:

- Điều trị Ngoại trú:

Tuyến huyện và tương đương: mức thanh toán tối đa là 60.000 đồng.

- Điều trị Nội trú:

Tuyến huyện và tương đương: mức thanh toán tối đa là 500.000 đồng.

Tuyến tỉnh và tương đương: mức thanh toán tối đa là 1.200.000 đồng.

Tuyến Trung ương: mức thanh toán tối đa là 3.600.000 đồng.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở KCB giáp ranh của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng trong các trường hợp:

- KCB tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện;

- Chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh.

Bốn là, với trường hợp đã tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, khi điều trị ung thư, chống thải ghép phải sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT theo qui định của Bộ Y tế, theo chỉ định của cơ sở KCB và thuốc đó đã được phép lưu hành tại Việt Nam, thì quỹ BHYT chi trả 50%.

Tham gia BHYT được coi là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Đặc biệt, tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng.

Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn!

                                                                                                Tấn Đức


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com