Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Làm rõ việc chuyển thẻ BHYT tại Sa Thầy

Liên quan đến vụ việc nhận tiền khi chuyển thẻ BHYT đến các đối tượng được ngân sách cấp thẻ BHYT tại làng K’Leng, huyện Sa Thầy, ngày 04/4/2018, BHXH tỉnh Kon Tum có báo cáo chi tiết.

Ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh, BHXH tỉnh Kon Tum đã yêu cầu làm rõ vụ việc. Ngày 28/3/2018, BHXH tỉnh nhận được báo cáo của UBND huyện Sa Thầy về kết quả kiểm tra, làm rõ sự việc đối với trường hợp cấp thẻ BHYT tại làng K’Leng, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy theo thông tin phản ánh của báo chí. 

Cụ thể, về việc Thôn trưởng A Toanh thu tiền của người dân khi phát thẻ BHYT: Ông A Toanh đã thu số tiền của 21 hộ dân là 360.000 đồng (trong đó có 08 hộ ông tự thu số tiền là 170.000 đồng, còn 13 hộ tự nguyện cho số tiền là 190.000 đồng). UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo khắc phục hậu quả, yêu cầu ông A Toanh kiểm điểm trước dân làng và có kế hoạch hoàn trả lại số tiền thu bất hợp pháp nói trên cho người dân.

Về việc phát thẻ BHYT cho người dân: Ông A Toanh nhận thẻ BHYT tại UBND thị trấn Sa Thầy, khoảng 980 thẻ BHYT của tất cả các đối tượng thuộc làng K’Leng để phát cho người dân. Tính đến ngày 08/3/2018, còn 22 thẻ BHYT ở tại nhà ông Toanh, trong đó có 07 thẻ của 02 hộ dân (hộ ông A Huynh và hộ ông A Thích) chưa phát và 15 thẻ của trẻ em dưới 6 tuổi sai thông tin, chết, chuyển đi nơi khác (cụ thể: 12 thẻ do đối tượng đã chết và đối tượng chuyển đi nơi khác không còn tên trong làng; 03 thẻ của làng khác do UBND thị trấn Sa Thầy lập danh sách nhầm cho làng K’Leng). Tổng số 15 thẻ BHYT này ông A Toanh chưa mang lên nộp lại cho UBND thị trấn Sa Thầy để điều chỉnh theo quy định.

Hiện nay, BHXH huyện Sa Thầy đã phối hợp với UBND thị trấn Sa Thầy giải quyết dứt điểm 22 thẻ BHYT tồn trên, cụ thể: giao 07 thẻ đến tay 02 hộ dân ông A Huynh và ông A Thích; Thực hiện điều chỉnh thông tin đối với những thẻ bị sai và đã giao đến tay người dân, đồng thời giảm những thẻ đối tượng đã chết, chuyển đi nơi khác theo đúng quy trình, quy định./.

                                                                                                            Lê Công

                                                                                                       (Tạp chí BHXH)


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com