Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018 trong tâm thế chủ động

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo chương trình đã được cụ thể hóa cho từng quý. Chủ động phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông làm tin nhắn thông báo thời điểm hết hạn của thẻ BHYT, giúp người dân chủ động tham gia để không bị gián đoạn; phấn đấu đến 30/6/2018 hoàn thành việc rà soát và in toàn bộ sổ BHXH mới, đảm bảo 100% người lao động (NLĐ) được nhận sổ BHXH trước 30/9/2018; thu toàn bộ mẫu TK1-TS, hoàn thành nhập dữ liệu trước 30/6/2018; tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu, tổ chức đào tạo, huấn luyện đại lý cũ, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia. Thống kê đầy đủ thông tin, địa chỉ các điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT cung cấp cho BHXH Việt Nam để in ấn biển hiệu và niêm yết trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra toàn diện hoạt động của đại lý thu, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng, tham mưu UBND tỉnh về kinh phí KCB BHYT năm 2018; tăng cường giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, chủ động phối hợp ngành y tế kiểm soát chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ hệ thống này; đôn đốc, giám sát Bưu điện, các đại lý thu về việc thực hiện trách nhiệm chuyển và bàn giao sổ BHXH kịp thời cho NLĐ, chuyển thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia, tránh tồn đọng sổ BHXH, thẻ BHYT, khắc phục những thiếu soát trong việc chuyển, bàn giao sổ, thẻ; phân bổ dự toán thu, chi năm 2018. Tổ chức thẩm định, quyết toán quý I-2018. Làm việc với BHXH Việt Nam về số liệu quyết toán năm 2017; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động. Tổ chức kiểm tra các cơ sở y tế có chi phí KCB cao bất thường; kiểm kê hồ sơ, tài liệu hành chính lưu trữ theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 5861/BHXH-LT ngày 29/12/2017. Đó là toàn bộ 10 nội dung trọng tâm quý II-2018, được triển khai tại Hội nghị giao ban quý I-2018 ngành BHXH toàn tỉnh diễn ra tại BHXH huyện Ia H’Drai vào sáng ngày 31/3, do Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực chủ trì, với sự tham dự của các Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Thái Đông Hải tại Hội nghị, tính đến ngày 31/3/2018, BHXH tỉnh đạt được nhiều kết quả khích lệ. Cụ thể: toàn tỉnh có 460.445 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong khi có nhiều yếu tố tác động bất lợi, trực tiếp làm giảm số người tham gia BHYT, nhưng đơn vị đã nổ lực duy trì tổng số người tham gia ở các loại hình bảo hiểm xấp xỉ năm ngoái là cả một sự cố gắng lớn. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 88,54%, tăng gần 0,3% so cuối năm 2017; tổng thu gần 196 tỷ đồng, tăng 175 triệu đồng (0,09%) so cùng kỳ năm ngoái; số nợ khoảng 42 tỷ đồng, giảm khoảng 3 tỷ đồng.

Trong quý, đã giải quyết gần 2.200 lượt người hưởng BHXH, tăng gần 300 người (14%) so cùng kỳ năm ngoái; có gần 221.000 lượt người KCB BHYT, tăng 0,56% so cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê từ Hệ thống thông tin giám định BHYT, chi phí KCB BHYT gia tăng ở mức cao tại một số cơ sở KCB trong 2 tháng đầu năm 2018, cụ thể: tại một số cơ sở KCB có chi phí vượt chỉ tiêu chung toàn quốc (17,66%), như: Bệnh xá Binh đoàn 15 (119,09%); Bệnh xá Sư đoàn 10 (86,16%); Phòng khám khu vực Rờ Kơi - Sa Thầy (69,64%); Bệnh xá tỉnh Đội (49,85%). Một số cơ sở KCB có tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú vượt chỉ tiêu chung toàn quốc (11,41%), như: các TTYT Tu Mơ Rông (28,61%); Đắk Glei (18,99%); Ia H’Drai (18,90%); Kon PLông (18,67%); Bệnh viện Đa khoa tỉnh (16,66%).

Quang cảnh hội nghị

Tổng chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gần 217 tỷ đồng, tăng hơn 33,6 tỷ đồng (18,4%) so cùng kỳ năm ngoái.

Đã bàn giao khoảng 28.000 sổ BHXH cho NLĐ , đạt tỷ lệ 72,66% trên tổng số sổ phải bàn giao. Gần 27,5% sổ BHXH còn lại vào khoảng 10.000 sổ, trong số này, có nhiều trường hợp sai sót thông tin về tiền lương, chức danh cần phải điều chỉnh, thiếu thông tin...

Kịp thời báo cáo tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2017 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 198/VP-KGVX ngày 22/01/2018 chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đóng nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; chủ động phối hợp Sở Y tế xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh triển khai Thông báo kết luận số 1286/TB-BYT-BHXHVN ngày 30/11/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT; phối hợp Sở Tài chính quyết toán nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nghiệp vụ, các chương trình, kế hoạch trên nhiều lĩnh vực công tác.

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực trao Giấy khen thi đua chuyên đề cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh những kết quả khích lệ nêu trên, một số ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, như: tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ rất chậm, cụ thể cả quý I/2018 so thời điểm cuối năm 2017 chỉ tăng 1% tỷ lệ sổ đã bàn giao; số học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100% theo quy định; số nợ tuy có giảm so cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn cao, tới những 42 tỷ đồng; số liệu quyết toán chi phí KCB 2017 chậm, dẫn đến công tác tổng hợp báo cáo quyết toán chậm; công tác kiểm soát chi phí KCB BHYT chưa quyết liệt, tình trạng gia tăng chi phí KCB cao bất thường vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở.

Phát biểu kết luận, ngoài 10 nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai tại báo cáo do Chánh Văn phòng thông qua hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực lưu ý cần nghiên cứu đẩy mạnh mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trên cơ sở xem xét toàn diện, đa dạng hóa thành phần cấu trúc hệ thống đại lý, nhằm ưu việt hóa tính năng, nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động tác nghiệp của đội ngũ đại lý; đẩy mạnh hơn nữa công tác giao dịch điện tử; tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc bàn giao sổ BHXH, đảm bảo tận tay cho từng NLĐ và bàn giao thẻ BHYT tận tay cho người tham gia.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức phát động thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về tăng cường công tác giám định, kiểm soát chi phí, cân đối quỹ KCB BHYT.

Đại diện các Trưởng phòng nghiệp vụ ký kết giao ước Thi đua năm 2018

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức đã phát động phong trào thi đua năm 2018, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc toàn diện các lĩnh vực công tác năm 2018./.

Đại diện các Giám đốc BHXH huyện, TP ký kết giao ước Thi đua năm 2018

                                                                                                T.Đ.H


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com