Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Chăm lo tốt quyền lợi người lao động - Phối hợp LĐLĐ tỉnh sau 5 năm nhìn lại

Nhân dịp chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đánh giá 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 28/9/2012 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và BHXH tỉnh, BBT Trang tin điện tử giới thiệu nội dung đến quý bạn đọc.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực, một số kết quả nổi bật trong thực hiện quy chế phối hợp sau 5 năm, đó là: công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức, từ tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, hội nghị tập huấn; làm phóng sự truyền hình; phát thanh; mở chuyên mục BHXH - BHYT trên Báo Kon Tum và một số bản tin ở địa phương, chuyên mục “Điểm tựa anh sinh xã hội” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cho đến các hình thức tuyên truyền trực quan, như làm pa nô, áp phích, cờ phướn, băng rôn, biểu ngữ; phát hành trên 200.000 tờ gấp... đặc biệt, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công trên 15 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động, Công tác bảo hộ lao động, Luật Công đoàn và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, thu hút trên 2.100 lượt người là cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý, chủ sử dụng lao động và NLĐ tham gia. Tại các hội nghị này, các đại biểu được phát tờ gấp những điều cần biết về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, được giải đáp thấu đáo khi có thắc mắc, được cung cấp số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của Giám đốc BHXH tỉnh và một số viên chức quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh để được tư vấn, giải đáp thắc mắc, cung cấp thêm thông tin cần thiết. Công tác tuyên truyền đã tác động tích cực đến nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị sử dụng lao động, NLĐ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, góp phần thúc đẩy việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2012 - năm đầu thực hiện Quy chế phối hợp, tỉnh ta mới đạt 84,4% dân số tham gia BHYT thì đến cuối năm 2017 đã có 458.914 người, đạt 88,25% dân số, tăng 68.384 người (tương ứng  3,85%) so năm 2012, vượt 1,45% so chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ chính sách BHXH cho NLĐ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thủ tục được rút gọn. Trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, BHXH toàn tỉnh đã giải quyết gần 44.500 lượt người hưởng chế độ BHXH. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 4.175.500 lượt người, với số tiền gần 1.100 tỷ đồng.

Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Hoạt động kiểm tra được hai ngành xác định là công cụ hữu hiệu cho việc giám sát  thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Vậy nên, hai ngành đã chủ động phối hợp với các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế và các đơn vị có liên quan thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và thanh tra, kiểm tra chuyên đề tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định chỉ đạo liên ngành thực hiện về công tác này. Ngoài thực hiện chương trình kiểm tra thường xuyên của mỗi ngành, thì cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, hai ngành đã phối hợp kiểm tra tại ngành Giáo dục, phát hiện nhiều đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT và đề nghị Tỉnh ủy ra văn bản chỉ đạo chính quyền, các ngành chức năng chi trả tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo, đồng thời trích nộp hàng trăm triệu đồng tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Năm 2016 và 2017, thực hiện giám sát tại 43 đơn vị, doanh nghiệp theo đúng tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 287-TB/VPTU ngày 26/3/2013, hai ngành còn phối hợp rà soát lên danh sách 354 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều cuộc kiểm tra trong nhiều năm. Sau kiểm tra, các doanh nghiệp đã cam kết và trả nợ, tình hình nợ đọng được cải thiện rõ rệt. Thay vì năm 2012 - năm đầu thực hiện quy chế phối hợp, nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chiếm 5,1 % kế hoạch thì đến cuối năm 2017 tỷ lệ nợ giảm xuống chỉ còn 2,79% - với tỷ lệ này, BHXH tỉnh Kon Tum đã trở thành một trong số ít tỉnh nằm trong tốp được BHXH Việt Nam khen thưởng về thành tích có tỷ lệ nợ thấp so với bình diện chung trong cả nước. Nhiều doanh nghiệp đã thanh toán dứt điểm nợ và đóng nộp đầy đủ số tiền phát sinh trong kỳ, một số doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài cũng từng bước được khắc phục, tạo thuận lợi cho việc giải quyết hồ sơ chi trả các chế độ, đảm bảo quyền lợi của NLĐ trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đặc biệt, ở Kon Tum chưa có tiền lệ khởi kiện ra tòa án đối với các doanh nghiệp cố tình dây dưa nợ BHXH, BHYT lớn và kéo dài trong nhiều năm. Nhưng để chấn chỉnh căn bệnh trầm kha này, năm 2012 BHXH tỉnh đã  khởi kiện thí điểm 01 doanh nghiệp có số nợ 1,2 tỷ đồng và năm 2013 tiếp tục khởi kiện thêm 4 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT. Tính đến nay, một số đơn vị đã khắc phục cơ bản về tình trạng nợ đọng. Tuy nhiên, mặc dù tòa án đã cáo buộc phải thanh toán đầy đủ, nhưng cá biệt còn doanh nghiệp bị khởi kiện vẫn ì ạch trong thực hiện nghĩa vụ, đòi hỏi ngoài biện pháp mạnh của các cơ quan đại diện pháp luật thì việc phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn càng trở nên cần thiết, nhằm giải quyết tốt mối quan hệ hài hòa lợi ích và trách nhiệm giữa NLĐ với chủ sử dụng lao động trong khuôn khổ pháp luật. Xuất phát từ ý nghĩa đó và theo chỉ đạo của Trung ương, tháng 10/2016, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số 06/QCPH-LĐLĐ-BHXH về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Ngoài ra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được duy trì tốt. Từ quý IV/2012 đến cuối quý I/2018, đã tiếp nhận 21 đơn, thư của các tổ chức, cá nhân kiến nghị về các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tất cả đều được giải quyết kịp thời, thấu đáo, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội.

Hai cơ quan phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, đối thoại tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Từ những kết quả trên cho thấy, sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho NLĐ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế có thể kể đến đó là: công tác phối hợp tuyên truyền chưa được đẩy mạnh đến vùng sâu, vùng xa; số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp tuy có tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện còn rất ít. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tuy có giảm so với trước nhưng vẫn còn ở tỷ lệ khá cao và diễn ra trên diện rộng. Còn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH năm 2014 còn nhiều vướng mắc, chưa thực hiện được; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra liên ngành theo quy chế phối hợp được hai ngành thực hiện thường xuyên hàng năm, nhưng chưa nhiều...

Thời gian tới hai ngành tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong thực hiện quy chế; chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm, khen thưởng kịp thời; đổi mới tác phong, lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; sơ kết hàng năm để có biện pháp phù hợp, tiếp tục rà soát vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tin rằng, với những giải pháp này và sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo cùng toàn thể đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hai ngành, thời gian tới công tác phối hợp sẽ đạt được nhiều bước tiến mới./.

                                                                                                    BBT


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com