Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tăng cường chấn chỉnh, khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND tỉnh Kon Tum, ngay từ đầu năm 2018 BHXH tỉnh Kon Tum đã xây dựng kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng các giải pháp cụ thể, tăng cường thu số phát sinh theo tháng gắn với thu hồi nợ cũ còn đọng, quyết tâm khắc phục, giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất có thể. Nhờ đó, đã tạo được hiệu ứng tích cực, tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh tính đến 31/01/2018 là 49,110 tỷ đồng và vào thời điểm 31/3/2018 chỉ còn 36,968 tỷ đồng, giảm 12,142 tỷ đồng (24,72%). Tuy vậy, tình trạng nợ vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, cả tỉnh có 409 đơn vị nợ, gồm 39 đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp và 370 doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp xử lý nợ đọng

Trước thực tế này, ngày 10/5/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa ký ban hành Công văn số 1154/UBND-KGVX chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng chủ thể liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đối với các sở, ngành, địa phương có các đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu; đồng thời, chỉ đạo khắc phục trước ngày 30/6/2018, báo cáo UBND tỉnh (qua BHXH tỉnh) để theo dõi, xử lý theo quy định.

Giao Sở Nội vụ khi xem xét, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, không đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới và người đứng đầu các sở, ngành, địa phương có đơn vị trực thuộc hiện đang còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là đơn vị nợ đọng dây dưa, kéo dài.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong việc tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 01/11/2017.

BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách liên quan bảo hiểm bắt buộc; theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình khắc phục nợ đọng và việc chấp hành đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                          Thái Đông Hải


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com