Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Quyết tâm hoàn thành đúng hạn việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH, đến 30/6/2018 phải hoàn thành việc rà soát và in toàn bộ sổ BHXH mới, đảm bảo 100% người lao động (NLĐ) được nhận sổ BHXH trước ngày 30/9/2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam - Đó, là ý kiến chỉ đạo của Chủ trì, Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực tại Hội nghị giao ban chuyên đề vào sáng 25/5/2018.

Ngoài chỉ đạo trên, Giám đốc Trần Văn Lực còn chỉ rõ một số tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cần tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Vậy nên, BHXH huyện, phòng nghiệp vụ liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thu mẫu TK1-TS, hoàn thành nhập và xử lý dữ liệu trước 30/6/2018, tiến tới bộ dữ liệu chuẩn.

Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban

Cùng với việc quyết tâm thực hiện 2 nội dung nêu trên của Hội nghị chuyên đề, Giám đốc Trần Văn Lực còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó ưu tiên xúc tiến triển khai thực hiện việc nhắn tin thông báo thời điểm hết hạn của thẻ BHYT để người dân chủ động tiếp tục tham gia, không bị gián đoạn thời gian tham gia liên tục; đồng thời với việc duy trì các chuyên mục BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trên Báo Kon Tum, nâng cao chất lượng hoạt động Trang tin điện tử BHXH tỉnh... cần ưu tiên tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân, NLĐ; tổ chức phát thanh trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và phát thanh lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Rà soát chặt chẽ trong công tác đối chiếu số thu, số nợ với các đơn vị sử dụng lao động, không để xảy ra thiếu sót. Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại đại lý khối xã, phường, đoàn thể; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra toàn diện hoạt động của Đại lý thu để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hoàn thiện hồ sơ thẩm định chi phí vượt quỹ khám, chữa bệnh (KCB) và vượt trần đa tuyến đến năm 2017. Tăng cường kiểm soát, theo dõi chi phí KCB BHYT đối với từng cơ sở y tế, đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 20/4/2018 về việc triển khai thực hiện dự toán chi phí KCB năm 2018 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên đôn đốc, giám sát Bưu điện cùng cấp, các đại lý thu thực hiện trách nhiệm bàn giao sổ BHXH kịp thời cho NLĐ, chuyển thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức kiểm tra các cơ sở y tế có chi phí KCB cao bất thường...

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng BHXH tỉnh tại Hội nghị, tính đến cuối ngày 24/5/2018, toàn tỉnh đã bàn giao 31.848 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 82,35% trên tổng số sổ phải bàn giao, trong đó, có 5/11 đơn vị đạt cao hơn tỷ lệ chung (82,35%), 7/11 đơn vị đạt trên 80%, gồm BHXH các huyện Đăk GLei - 100%, Kon Rẫy - 99,47%, Kon PLông - 97,48%, Đăk Tô - 89,41% và Đăk Hà - 83,63%, Khối Văn phòng BHXH tỉnh - 81,22% và BHXH huyện Sa Thầy - 81,54%.

Ở một số lĩnh vực công tác chủ yếu khác, kết quả đạt được tính đến cuối tháng 4/2018 rất đáng khích lệ:

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lên đến 467.152 người, tăng 3.979 người so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,02% dân số. Tổng thu là 268,760 tỷ đồng, đạt 28,78% kế hoạch thu, tăng 22,607 tỷ đồng (9,18%). Tổng nợ 44,686 tỷ đồng, giảm 3,901 tỷ đồng (8,05%), chiếm 4,79% kế hoạch thu, trong đó có 7/11 đơn vị có tỷ lệ nợ nhỏ hơn tỷ lệ nợ chung toàn tỉnh (4,79%), lần lượt từ thấp đến cao là BHXH các huyện: Sa Thầy nợ 504,82 triệu đồng (0,79%), Tu Mơ Rông nợ 357 triệu đồng (0,84%), Ngọc Hồi nợ 1,190 tỷ đồng (2,01%), Kon Rẫy nợ 1,145 tỷ đồng (2,72%), Kon Plông nợ 1,355 tỷ đồng (3,31%), Khối Văn phòng BHXH tỉnh 8,988 tỷ đồng (4,46%) và BHXH huyện Đăk Hà nợ 5,643 tỷ đồng (4,69%).

Giải quyết kịp thời cho 3.140người hưởng chế độ BHXH, tăng 551người (20%) so cùng kỳ năm ngoái. Có 299.501 lượt người KCB BHYT, tăng 1,59%. Tổng chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 276,3 tỷ đồng, tăng hơn 20,5 tỷ đồng (8,03%).

Công tác tuyên truyền đạt được bước tiến mới, cùng với việc duy trì làm phóng sự phát sóng hàng tháng trên Chuyên mục "Điểm tựa an sinh xã hội" của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh lưu diễn sân khấu hóa và phát thanh lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, BHXH tỉnh đã triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền khác, trong đó chú trọng đối thoại trực tiếp với NLĐ tại doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư. Ngoài ra, còn tổ chức thu âm đĩa DVD bằng 3 thứ tiếng Việt, Ba Na và Xê Đăng cấp phát cho Bưu điện và BHXH các huyện, thành phố tổ chức phát thanh; làm tờ gấp tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng dân tộc Ba Na và Xê Đăng để tuyên truyền trực quan trong cộng đồng người dân tộc thiểu số; kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tin bài, nâng cao hoạt động trang tin; phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn đại lý cũ và đào tạo đại lý mới, tổng số 109 nhân viên đại lý, củng số hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trong toàn tỉnh.

Chủ động phối hợp các Sở Y tế, Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện dự toán chi phí KCB năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 17/QĐ-TTg  ngày 02/3/2018.

Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ BHXH bắt buộc.

Phát biểu kết luận, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên đã triển khai tại báo cáo do Chánh Văn phòng thông qua hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực lưu ý việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018 cho Bưu điện tỉnh, đồng thời tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời định hướng nâng cao hiệu mở rộng, phát triển đối tượng; đẩy mạnh hơn nữa công tác giao dịch điện tử đối với giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn; rà soát, triển khai đồng loạt các biện pháp thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đạt 100% theo quy định của Luật BHYT. Đặc biệt, ngay sau Hội nghị giao ban này, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực quản lý thu và cấp sổ, thẻ gấp rút triệu tập cuộc họp gồm Tổ Chỉ đạo và Tổ nhập liệu, Tổ thẩm định rà soát, bàn giao sổ BHXH đưa ra giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao về rà soát, bàn giao sổ BHXH, hoàn thiện dữ liệu cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH./.

                                                                                                   Đặng Thái

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com