Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Từ 01/07/2018: Đóng BHYT hộ gia đình theo mức mới

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), mức đóng BHYT của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

 

Một ca điều trị bệnh nhân BHYT

Như vậy, việc tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày 01/7/2018 dẫn đến số tiền đóng BHYT hộ gia đình một năm tăng tương ứng, cụ thể:

Người thứ nhất:

1.390.000 đồng/tháng x 4,5%  x  12 tháng/năm         =      750.000 đồng/năm.

Người thứ hai:             750.000 đồng/năm  x  70%     =      525.420 đồng/năm.

Người thứ ba:              750.000 đồng/năm  x  60%     =      450.360 đồng/năm.

Người thứ tư:              750.000 đồng/năm  x  50%      =      375.300 đồng/năm.

Người thứ năm trở đi:  750.000 đồng/năm  x  40%      =       300.240 đồng/năm.

 

                                                                                                          BBT

Các tin mới cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com