Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH huyện Đăk Hà: Triển khai thu có hiệu quả các loại bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà có 16 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó 14 người có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 87,5%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động đều còn trẻ, được đào tạo cơ bản về học vấn và chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đoàn kết, chịu khó học tập rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác phấu đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi được ông Phạm Hồng Dương - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà đưa đi khảo sát tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là các loại bảo hiểm) tại các đơn vị sự nghiệp hành chính và doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Lánh - Giám đốc Hợp tác xã 19/5 trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà cho biết: Ngay từ khi mới thành lập, Ban Giám đốc Hợp tác xã đã nhận thức được trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đối xử tốt với người lao động thì người lao động mới thực hiện tốt những quy định của doanh nghiệp đề ra. Hơn nữa, chính họ là người tạo ra sản phẩm và lợi nhuận cho doanh nghiệp, nên chăm sóc tốt người lao động chính là chăm lo đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 15 năm kinh doanh với chức năng mua bán hàng hóa nông sản như cà phê và lúa, Hợp tác xã luôn có từ 9-12 người lao động và tất cả đều được đóng các loại bảo hiểm đầy đủ, kịp thời theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ông Trần Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đăk Hà cho biết: Hàng tháng, cơ quan thường xuyên đối chiếu số liệu, kết quả đóng các loại bảo hiểm với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. Đồng thời, điều chỉnh tăng hoặc giảm lao động, hệ số lương, các khoản phụ cấp để trích nộp các loại bảo hiểm đầy đủ theo đúng quy định cùng với kỳ nhận lương của người lao động, không để xảy ra tình trạng phát sinh lãi chậm nộp... Hiện nay, đơn vị có 11 người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, trong đó có 4 người tham gia thêm bảo hiểm thất nghiệp. Hàng tháng, đơn vị đóng các loại bảo hiểm trên 11,789 triệu đồng và 5 tháng đầu năm nay không nợ các loại bảo hiểm.  

Giao dịch tại BHXH huyện Đăk Hà

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà được phân cấp quản lý 146 đơn vị trên địa bàn tham gia các loại bảo hiểm với 68.426 người, tăng 5.118 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 4.474 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1.668 người; 112 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 12 người; 68.426 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 5.509 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,42% dân số.

Ông Phạm Hồng Dương - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm nay, Ban Giám đốc đã xác định công tác thu các loại bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Vì vậy, cơ quan đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời tham mưu Huyện ủy, HĐND-UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách các loại bảo hiểm. Đặc biệt, Ban Giám đốc thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc, phân công cán bộ chuyên quản thu bám sát và thường xuyên đến các đơn vị sử dụng lao động để tăng cường công tác thu, đôn đốc thu nợ các loại bảo hiểm.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật các loại bảo hiểm được tăng cường và tạo chuyển biến rõ rệt; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ các loại bảo hiểm cho người lao động và mọi đối tượng. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong tháng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cử cán bộ, viên chức thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra nắm bắt những vấn đề bức xúc để đề xuất lên cấp trên giải quyết. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp cơ quan để có kế hoạch công tác cụ thể và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Nhờ đó, 5 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà đã thu trên 46,84 tỷ đồng, đạt 38,94% kế hoạch năm và tăng trên 11,875 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp gần 24,041 tỷ đồng, tăng trên 23,174 tỷ đồng; thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 268,24 triệu đồng, tăng 50,307 triệu đồng; thu bảo hiểm y tế trên 22,235 tỷ đồng, tăng gần 17,734 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm nay, trong 7 tháng còn lại của năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà sẽ triển khai hoàn thành việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng bộ mã thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp với Bưu điện huyện để chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng đúng chế độ, kịp thời và an toàn quỹ tiền mặt. Đồng thời, tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Công tác giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người lao động được hưởng quyền lợi theo quy định.

Đặc biệt, để triển khai tốt công tác thu các loại bảo hiểm so với kế hoạch được giao từ đầu năm còn gần 73 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,06% kế hoạch năm, đơn vị sẽ phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan lập kế hoạch công tác chi tiết. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp cơ quan để báo cáo tiến độ, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, bám sát, vận dụng có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bảo hiểm xã hội tỉnh về chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn huyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi về các loại bảo hiểm cho người lao động, góp phần xây dựng bảo hiểm xã hội phát triển và an sinh xã hội bền vững./.

                                                                                                Vĩnh Hà

Các tin mới cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com