Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH Đăk Tô: Quyết liệt thu hồi, xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

Thực hiện Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. Ngày 22/5/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đăk Tô đã tham mưu UBND huyện Đăk Tô ký ban hành Công văn số 272/UBND-VX về việc chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. Ngay sau khi UBND huyện ban hành Công văn số 272/UBND-VX, BHXH huyện đã chủ động phối hợp với phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) dây dưa, kéo dài trên địa bàn huyện. Tổng số nợ tại 20 doanh nghiệp tính đến ngày 31/05/2018 là 1.380.878.102 đồng.  

 

Công nhân cạo mủ cao su (hình minh họa)

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 8/6/2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN phần lớn tập trung vào các doanh nghiệp xây dựng, lâm nghiêp, lý do: không có công trình; công trình chưa được nghiệm thu hoặc nghiệm thu xong nhưng chủ đầu tư chưa thanh toán cho doanh nghiệp; nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng chưa được quyết toán…

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm cho người lao động, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp nộp ngay số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH huyện trước ngày 15/6/2018. Tính đến ngày 11/6/2018, đã có 18 doanh nghiệp đóng dứt điểm tiền nợ BHXH đến hết tháng 5/2018, với số tiền 807.235.767 đồng.

Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện xem xét không khen thưởng đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới; hướng tới xem xét không cho đăng ký tham gia đấu thầu các công trình trên địa bàn huyện đối với các doanh nghiệp không chấp hành Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, nợ đọng BHXH kéo dài; chỉ đạo Đội kiểm tra thi hành pháp luật huyện phối hợp với BHXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 28 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành; BHXH huyện tiếptục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền; theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo BHXH tỉnh, UBND huyện về tình hình khắc phục nợ đọng và việc chấp hành đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn huyện./.

                                                                      Nguyễn Văn Tuấn

                                                                    (BHXH huyện Đăk Tô)

Các tin mới cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com