Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Chiều ngày 25/6, BHXH tỉnh tổ chức công bố, trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý cấp phòng và BHXH thành phố Kon Tum. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức dự và trao quyết định, cùng dự có các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH thành phố Kon Tum và toàn thể viên chức các phòng Kế hoạch - Tài chính, Quản lý thu và BHXH thành phố Kon Tum.

Trưởng phòng TCCB BHXH tỉnh Nguyễn Tấn Sang công bố các quyết định

Sau nghi thức công bố, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức đã trao quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng thời trao các quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum và tặng hoa đối với cán bộ quản lý thuộc diện điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, gồm:

PGĐ BHXH tỉnh Võ Công Đức trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng

1. Quyết định số 792/QĐ-BHXH ngày 22/6/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đại Đồng, Giám đốc BHXH thành phố Kon Tum, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng BHXH tỉnh Kon Tum kể từ ngày 01/7/2018.

2. Quyết định số 255/QĐ-BHXH ngày 27/6/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với ông Đặng Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH huyện Kon PLông, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/7/2018.

3. Quyết định số 256/QĐ-BHXH ngày 27/6/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh giao ông Trần Văn Bèo, Phó Giám đốc BHXH thành phố Kon Tum phụ trách BHXH thành phố Kon Tum kể từ ngày 01/7/2018.

4. Quyết định số 257/QĐ-BHXH ngày 27/6/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với bà Phạm Thị Điệp, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh Kon Tum kể từ ngày 01/7/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

PGĐ BHXH tỉnh Võ Công Đức phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Võ Công Đức chúc mừng và đánh giá khái quát những chặng đường phấn đấu và đóng góp của từng viên chức quản lý vừa nhận quyết định điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khích lệ các viên chức này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trên từng cương vị công tác trong điều kiện mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện kỹ năng quản lý, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Tân Trưởng phòng KHTC kiêm Kế toán trưởng BHXH tỉnh Nguyễn Đại Đồng đại diện các đồng chí vừa nhận quyết định, phát biểu

Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, tân Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng BHXH tỉnh Nguyễn Đại Đồng bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.                                                                                                                              Nhi Hồng

Các tin mới cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com