Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Sa Thầy: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Sa Thầy thu BHXH, BHYT, BHTN xấp xỉ 33 đồng, đạt 51,76% kế hoạch năm, vượt 2,83% so tỷ lệ thu bình quân chung toàn tỉnh (tỷ lệ thu chung của tỉnh đạt 48,93% kế hoạch năm).

Tăng cường khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thu đúng, đủ, kịp thời gắn với giảm mạnh nợ đọng đã trở thành phương châm thực hiện của BHXH huyện Sa Thầy.

 

Cán bộ BHXH huyện Sa Thầy đối chiếu số thu với đơn vị

Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn thực hiện nghiêm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không để tình trạng nợ đọng kéo dài. Theo đó, BHXH huyện thường xuyên bám sát các đơn vị để đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, đối chiếu tình hình thu nộp các loại bảo hiểm; đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, ngành, đơn vị SDLĐ, người lao động (NLĐ) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi tích cực về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, thúc đẩy số người tham gia ngày một nhiều hơn. Tính đến cuối tháng 6/2018, toàn huyện có 47.749 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 1.300 người (2,8%) so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,33% dân số trên địa bàn; tổng số thu xấp xỉ 33 đồng, đạt 51,76% kế hoạch năm, vượt 2,83% so tỷ lệ thu bình quân chung toàn tỉnh (tỷ lệ thu chung của tỉnh đạt 48,93% kế hoạch năm); tổng nợ gần 469 triệu đồng, chỉ chiếm 0,73% kế hoạch thu, giảm gần 21,5% so cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đó, Sa Thầy trở thành đơn vị dẫn đầu BHXH 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh về tỷ lệ thu cao nhất và là tốp 3 đơn vị có tỷ lệ nợ thấp nhất trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sa Thầy vẫn còn một số hạn chế, đó là: một bộ phận lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buột, nhưng chưa tham gia đầy đủ. Số người tham gia BHXH tự nguyện còn quá ít, toàn huyện mới chỉ đạt  8,21% so với lực lượng lao động tự do đang trong độ tuổi lao động trên địa bàn, nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn lực lượng lao động này làm nông nghiệp, lao động tự do, thu nhập thấp, không ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn, tập trung lo cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, chưa đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Một số doanh nghiệp có tên đăng ký nhưng không có trụ sở trên địa bàn huyện hoặc mượn địa chỉ làm trụ sở để kinh doanh và thường di chuyển, nên việc tuyên truyền, vận động, khai thác mở rộng đối tượng tham gia gặp không ít khó khăn.

Tới đây, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, giảm mạnh nợ đọng, mở rộng khai thác, phát triển đối tượng tham gia, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, BHXH huyện Sa Thầy tập trung một số giải pháp chủ yếu, như: tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có nội dung giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho UBND các xã, thị trấn và các trường học; đẩy mạnh đa dạng hóa các nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó ưu tiên đối thoại trực tiếp và phát thanh lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ; giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tạo sự đồng thuận cao trong dự luận xã hội; mở rộng đào tạo phát triển hệ thống mạng lưới Đại lý thu đến tận các thôn, làng; tiếp tục phối hợp Bưu điện cùng cấp khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bám sát đơn vị hướng dẫn, đối chiếu, kịp thời điều chỉnh tăng, giảm lao động, quỹ lương trích nộp, đảm bảo thu đúng, đủ số phát sinh gắn với thu nợ, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất; kiến nghị Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền lấy chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT làm tiêu chí trong việc xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị SDLĐ và xếp loại các tổ chức cơ sở đảng hàng năm./.

                                                                   Nguyễn Đình Khanh

                                                          (Giám đốc BHXH huyện Sa Thầy)

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com