Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, của Đảng

Ngày 17/7, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới trên 110 cán bộ, đảng viên, người lao động của BHXH tỉnh và BHXH thành phố Kon Tum.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực, báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, của Đảng, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực nhấn mạnh Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH là một trong những nghị quyết chiến lược trong  lĩnh vực an sinh xã hội, mở ra tầm nhìn mới và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ngành BHXH, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết này, đồng chí yêu cầu các bí thư chi bộ, các Trưởng phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, tích cực góp phần đưa nghị quyết lan tỏa sâu rộng vào đời sống./.

                                                                                                T.Đ.H

Các tin mới cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com