Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đăk Tô: Hoàn thành đúng hạn về công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH

Với sự quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đăk Tô triển khai đồng bộ tổng hợp nhiều giải pháp và đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) đúng thời hạn.

Rà soát, bàn giao 100% sổ BHXH cho NLĐ

Để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, BHXH huyện Đăk Tô đã xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu số lượng hàng tuần, tháng cho từng cán bộ chuyên quản; báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để có sự chỉ đạo xuyên suốt và nhắc nhở tiến độ trong các cuộc họp, giao ban huyện; phối hợp cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH; phối hợp chặt chẽ Bưu điện cùng cấp để bàn giao sổ BHXH trực tiếp đến NLĐ. Trong công tác rà soát, bàn giao sổ, BHXH huyện đã phân loại theo khối, theo ngành (dễ trước, khó sau). Những sổ vướng về quá trình công tác, mức lương, phụ cấp, chức danh nghề… cán bộ chuyên quản trao đổi thông qua email, điện thoại hoặc trực tiếp xuống đơn vị để trao đổi thống nhất. Đầu mỗi tuần tổ chức họp thảo luận, rút kinh nghiệm, đề ra hướng giải quyết các trường hợp phát sinh; đồng thời tăng cường trao đổi với các phòng, tổ nghiệp vụ của BHXH tỉnh, BHXH các huyện để có thêm kinh nghiệm, phương án tốt nhất…

 

Cán bộ BHXH huyện Đăk Tô rà soát, đối chiếu thông tin tại đơn vị sử dụng lao động

Nhờ thực hiện đồng bộ tổng hợp nhiều giải pháp đan xen bổ trợ nhau với sự quyết tâm cao độ của toàn thể đội ngũ viên chức BHXH huyện, tính đến ngày 29/6/2018, Đăk Tô đã hoàn thành rà soát, in 2.352 sổ BHXH, đạt 100%; tỷ lệ bàn giao sổ BHXH đến tận tay NLĐ đạt 97%. Số lượng sổ BHXH tạm thời chưa thể bàn giao cho NLĐ là những sổ BHXH ở khối trường học do trùng vào thời gian nghỉ hè, BHXH huyện đã liên hệ và sẽ bàn giao dứt điểm 100% sổ BHXH đến tận tay NLĐ trong tháng 8 tới.

Cấp 100% thẻ BHYT theo mã số BHXH

BHXH huyện xác định việc cấp mã số BHXH là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định tính hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiến tới chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý chính sách của Ngành. Với quyết tâm cao độ, BHXH huyện đồng lòng nỗ lực thực hiện công tác cấp mã số BHXH cho NLĐ một cách khẩn trương. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy việc đồng bộ dữ liệu gặp không ít khó khăn, những trường hợp đã đồng bộ thì tiến hành cấp mã số BHXH và trên cơ sở đó thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Trong quá trình đồng bộ đã phát sinh những thông tin chưa chính xác, nên chưa đồng bộ được dữ liệu với dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, những người này sẽ phải thực hiện bổ sung kê khai thông tin theo mẫu TK1-TS để cơ quan BHXH có đủ thông tin cấp mã số BHXH. Do đó, ngoài sự nỗ lực của toàn thể viên chức BHXH huyện cần có sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và người dân trong rà soát cấp mã số BHXH cho người chưa có mã số BHXH và cập nhật bổ sung danh sách hộ gia đình. Vì vậy, ngay từ tháng 10/2017, BHXH huyện Đăk Tô đã có văn bản báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo UBND xã, thị trấn trong việc phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức bổ sung kê khai thông tin theo mẫu TK1-TS; đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đối tượng trong việc kiểm tra, đối chiếu, rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động rà soát, lập danh sách đề nghị in thẻ BHYT năm 2018. Đồng thời, BHXH huyện tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, các đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ bản chất, mục đích, sự cần thiết, lợi ích của việc hoàn thiện dữ liệu BHXH, BHYT cũng như việc cấp mã số BHXH.

Để việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH diễn ra kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người tham gia, BHXH huyện đã tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, theo đó việc cấp thẻ BHYT mới được thực hiện theo lộ trình, ưu tiên các đối tượng tham gia BHYT có thời hạn sử dụng thẻ đến 31/12/2017. Những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, BHXH huyện tập trung mọi nguồn lực, huy động toàn thể viên chức, lao động triển khai làm thêm giờ vào các ngày làm việc và ngày nghỉ để thực hiện việc kê khai rà soát, đồng bộ cơ sở dữ liệu, thường xuyên xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thu về mẫu TK1-TS; phối hợp với Trung tâm dân số huyện và được chia sẻ phần mềm quản lý dân số, trẻ em để đồng bộ. Quán triệt, giao nhiệm vụ, số lượng, thời gian phải đồng bộ cho từng viên chức. Viên chức kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu khi in thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia. Hạn chế thấp nhất tình trạng cấp lại thẻ BHYT do sai sót thông tin cá nhân. Quán triệt Bưu điện huyện khi nhận được thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, Bưu điện phải chuyển ngay đến tận tay người tham gia, chậm nhất trong vòng 3 ngày…

Với sự cố gắng, nỗ lực nêu trên, tính đến ngày 30/6/2018, Đăk Tô đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 40.401 người, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 87,1%./.

                                                                               Vũ Tuấn Khang

                                                                   (Giám đốc BHXH huyện Đăk Tô)

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com