Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đăk Glei: Triển khai có hiệu quả công tác giao và quản lý quỹ KCB BHYT

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 998/UBND-KGVX ngày 20/4/2018 về triển khai thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018, BHXH huyện Đăk Glei thực hiện ngay việc giao quỹ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Trung tâm y tế (TTYT) huyện, trên cơ sở nghiên cứu sâu, chủ động tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và có giải pháp phù hợp nhằm thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB theo đúng quy định của Luật BHYT; kiểm soát theo dõi chi phí KCB BHYT đối với từng cơ sở y tế; báo cáo kịp thời khi vượt dự toán chi; tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của địa phương.

 

Về công tác quản lý quỹ BHYT, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý quỹ KCB BHYT từ những năm trước. Năm 2018, BHXH huyện đã chủ động phối hợp TTYT huyện ngay từ khâu ký hợp đồng KCB BHYT, tổ chức triển khai dự toán chi phí KCB BHYT. Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng và ra sức thực hiện để phấn đấu đạt dự toán BHXH tỉnh giao.

BHXH huyện đã chỉ đạo các giám định viên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giám định BHYT, chủ động giám định trực tiếp như: kiểm tra tình trạng bệnh nhân nằm viện, việc sử dụng thẻ BHYT, việc chỉ định chẩn đoán và điều trị trên bệnh án... nhằm tăng hiệu quả, chất lượng của KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Qua đó, cơ bản kiểm soát được tần suất điều trị nội trú và khám bệnh ngoại trú.

Thực hiện tốt việc mở sổ theo dõi, thống kê và báo cáo kịp thời các số liệu, thông tin về BHXH tỉnh, báo cáo Huyện ủy, UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ để tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo địa phương về công tác BHYT nói riêng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, trong 6 tháng đầu năm 2018, chi phí KCB BHYT phát sinh tại huyện Đăk Glei chỉ khoảng 7,9 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2017, thực hiện bằng 42,7% dự toán chi phí KCB BHYT được giao. BHXH huyện kiên quyết không chấp nhận thanh toán những chi phí không đúng quy định, với tổng trị giá lên trên 180 triệu đồng.

Tới đây, BHXH huyện Đăk Glei tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Kon Tum, UBND huyện trong công tác triển khai, quản lý chi KCB BHYT theo dự toán được giao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, tích cực góp phần đảm bảo quyền lợi của nhân dân trong tham gia và thụ hưởng BHYT./.

                                                                                      Thu Hiền

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com