Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

UBND thành phố Kon Tum: Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 15/8, UBND thành phố Kon Tum ban hành Công văn số 1826/UBND-TH chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Kon Tum. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu:

Các đơn vị trực thuộc UBND thành phố tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) đầy đủ, kịp thời hàng tháng theo quy định, không để tình trạng nợ đọng tiền BHXH.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động cung cấp thông tin về người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho UBND các xã, phường để theo dõi, tăng cường tuyên truyền cho người dân tham gia; phối hợp Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai BHYT học sinh năm học 2018 - 2019, đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT. Kịp thời thông báo mức đóng, thời gian đóng BHYT học sinh cho các trường học để phổ biến đến học sinh và phụ huynh; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình (HGĐ) và cấp mã số BHXH cho người dân; hàng tháng theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị và các nội dung liên quan để UBND thành phố biết và chỉ đạo kịp thời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai BHYT học sinh năm học 2018 - 2019, đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT. Giao chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT cụ thể cho từng trường và coi đây là một tiêu chí để đánh giá, phân loại đơn vị trường học và việc chấp hành pháp luật của học sinh hàng năm. Đưa số tiền BHYT phải nộp vào các khoản thu hàng năm của học sinh để phụ huynh và học sinh được biết; chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo luật định, đồng thời lập hồ sơ tăng, giảm, hồ sơ giải quyết chế độ kịp thời; phối hợp BHXH thành phố trong việc chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình đối với số học sinh chưa kê khai, kê khai không chính xác, sai thông tin để được cấp mã số BHXH và cập nhật hoàn thiện dữ liệu HGĐ.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, phường lập danh sách các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng để xác nhận và đề nghị BHXH thành phố cấp thẻ BHYT kịp thời theo quy định; kịp thời hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định HGĐ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020. Nhằm tổng hợp, cập nhật danh sách HGĐ có mức sống trung bình được NSNN hỗ trợ đóng BHYT.

UBND xã, phường chủ động rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT như: người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thực hiện việc ký hợp đồng thu BHXH tự nguyện, BHYT với BHXH thành phố; hàng năm triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định HGĐ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để được NSNN hỗ trợ đóng BHYT; thực hiện nghiêm việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông các thủ tục hành chính tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Liên bộ Tư pháp, Công an, Y tế. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về việc trẻ em đã cấp giấy khai sinh nhưng không có thẻ BHYT đi KCB tại các cơ sở y tế.

Công an thành phố phối hợp BHXH thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị và NLĐ nắm rõ Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đã bổ sung quy định xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; chủ động triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT.

Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao nhận thức của các đơn vị và tầng lớp Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, đồng thời thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để phổ biến đến đơn vị, người dân được biết./.

                                                                         Trần Văn Bèo

                                      (Phó Giám đốc phụ trách BHXH thành phố Kon Tum)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com