Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đăk Hà: Tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Tính từ đầu năm đến 20/8, BHXH huyện Đắk Hà đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với 6.578 hồ sơ, trong đó, có 3.833 hồ sơ của các đơn vị sử dụng lao động được thực hiện hoàn toàn qua dịch vụ bưu chính công ích và giao dịch điện tử, tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành BHXH.

 

BHXH huyện Đăk Hà gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính

                                                                           Trần Thị Cúc

                                                                     (BHXH huyện Đăk Hà)

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com