Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 09/10, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2018, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Văn Lực - Giám đốc BHXH tỉnh, chủ trì. Cùng dự có, các Phó Giám đốc Võ Công Đức, Nguyễn Thị Hồng Chính và Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH 10 huyện, thành phố.

Theo báo cáo tóm tắt do đồng chí Thái Đông Hải - Chánh Văn phòng, trình bày tại hội nghị: Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 471.583 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 11.246 người (2,44%) so cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ BHYT đến tháng 9/2018 là 88,88%, vượt 0,78% so chỉ tiêu Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu năm 2018 cho tỉnh Kon Tum. Tổng thu là 687,288 tỷ đồng, đạt 73,72% kế hoạch thu, tăng 56,436 tỷ đồng (8,95%) so cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ 33,641 tỷ đồng, giảm 39,222 tỷ đồng (59,83%) so cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ nợ chiếm 3,61% kế hoạch thu. Giải quyết 7.399 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 1.086 người (14%) so cùng kỳ năm 2017, gồm: 455 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 1.552 người hưởng trợ cấp một lần; 1.235 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 4.157 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Có 742.704 lượt người KCB BHYT, giảm 1,04% lượt so cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi khoảng là 658,540 tỷ đồng, tăng 49,404 tỷ đồng (8,11%) so cùng kỳ năm ngoái. Hoàn thành 100% công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

 

Quang cảnh Hội nghị giao ban

Điểm nổi bật là đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo cáo kịp thời UBND tỉnh về tình hình nợ đọng của các đơn vị trong quý II/2018 để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. Phối hợp với Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2017  và tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát tại một số cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Báo cáo các nội dung liên quan phục vụ công tác giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong KCB BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và TTYT huyện Sa Thầy. Phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành về thực hiện BHYT HSSV năm học mới.

Ngoài ra, trong 9 tháng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 116 đơn vị, đạt 118,36% kế hoạch năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT và tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 tại TTYT 6 huyện; đồng thời phối hợp Sở Y tế thẩm định kế hoạch sử dụng thuốc của các cơ sở KCB năm 2019, 2020. Đặc biệt, xúc tiến triển khai thực hiện mô hình giám định BHYT kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử trên địa bàn tỉnh. Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác khai thác phát triển đối tượng, thu nợ, lưu trữ hồ sơ và tuyên truyền tại BHXH các huyện. Hoàn thành Quyết toán quý II/2018 đảm bảo tiến độ theo quy định của BHXH Việt Nam.

Tuy 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT vượt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum năm 2018, nhưng tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đang sụt giảm so với trước, cụ thể: tháng 7 là 89,34%, tháng 8 là 89,11% và đến cuối tháng 9 chỉ còn 88,88%. Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tuy giảm so cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn còn ở tỷ lệ cao và số tuyệt đối còn lớn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2018, trong thời gian còn lại gần 3 tháng, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường khai thác mở rộng phát triển đối tượng, phấn đấu cuối năm 2018 đạt chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHTN, có từ 90% dân số có thẻ BHYT trở lên. Các giải pháp cụ thể là:

+ Triển khai kiểm tra, rà soát số lao động thuộc các đơn vị cơ quan thuế quản lý nhưng chưa tham gia BHXH từ dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp để có kế hoạch khai thác ngay trong 3 tháng cuối năm.

+ Xây dựng kế hoạch, giải pháp mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chú trọng mở rộng mạng lưới đại lý thu đối với khối xã, phường, đoàn thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Bưu điện chỉ đạo đại lý thu tích cực trong công tác khai thác phát triển đối tượng theo kế hoạch BHXH tỉnh giao và thông báo kịp thời thời điểm thẻ BHYT sắp hết hạn để người dân chủ động tham gia được liên tục.

+ Hoàn thành trước tháng 10 về việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em quá 72 tháng tuổi theo đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2018.

- Thành lập các Tổ thu nợ để đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hiệu quả. Chuẩn bị các nội dung, giải pháp khai thác phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng phục vụ cho Hội nghị trực tuyến do BHXH Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

- Tăng cường bám sát đơn vị sử dụng lao động, đôn đốc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ kịp thời, đạt chỉ tiêu kế hoạch thu năm 2018. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình hình nợ đọng.

- Tổ chức kiểm tra công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

- Triển khai có hiệu quả mô hình giám định BHYT kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử trên địa bàn tỉnh. Thống kê chi phí vượt định mức công khám, giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật và chi phí vật tư y tế chưa sử dụng hết định mức tại các cơ sở y tế 6 tháng đầu năm 2018. Phối hợp đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, đảm bảo cân đối quỹ BHYT theo dự toán BHXH Việt Nam giao năm 2018.

- Thẩm định quyết toán quý III/2018, báo cáo BHXH Việt Nam đúng tiến độ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CCVC, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính,đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC và người lao động trong BHXH toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Giám đốc đã đánh giá tốt và ghi nhận kết quả của 8 đơn vị có tỷ lệ nợ thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân toàn tỉnh (3,61%): huyện Sa Thầy 274 triệu đồng (0,43%), Đăk Glei 304 triệu đồng (0,47%), Kon Rẫy 273 triệu đồng (0,65%), Ngọc Hồi 1,404 tỷ đồng (2,37%), Ia H'Drai 444 triệu đồng (2,42%), Đăk Hà 3,338 tỷ đồng (2,77%), Phòng Thu 6,393 tỷ đồng (3,18%), Kon Plong 1,425 tỷ đồng (3,48%); đồng thời chỉ đạo các đơn vị còn lại có số nợ đọng cao hơn tỷ lệ nợ chung toàn tỉnh phải nhanh chóng, quyết liệt xử lý nợ giảm xuống mức thấp nhất có thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2018./.

                                                                                      Bảo Trang

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com