Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý vi phạm

Sau hơn 2 năm tính từ ngày Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chình phủ quy định thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) (các loại bảo hiểm), nợ các loại bảo hiểm ở Kon Tum giảm rõ rệt, đồng thời tích cực ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2018, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 116 đơn vị, đạt 118,4% kế hoạch năm 2018, trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 53 đơn vị sử dụng lao động, kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy: thay vì cuối tháng 9/2015 - năm trước liền kề năm cơ quan BHXH được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đóng các loại bảo hiểm, tổng nợ BHXH, BHTN, BHYT trên toàn tỉnh là 36,875 tỷ đồng, chiếm 5,08% kế hoạch cả năm, thì đến tháng 9/2018 tổng nợ là 33,641 tỷ đồng, chiếm 3,61% kế hoạch năm 2018, giảm 1,47% so với 2015. Điều đáng nói là trong đó nợ từ 3 tháng trở lên là 15 tỷ đồng, chiếm 44,59% tổng nợ, giảm 41,92% so cùng kỳ năm 2015.

 

Kiểm soát chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT tại BHXH huyện Ngọc Hồi

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, sau thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh phát hiện 46 lao động tại 25 đơn vị đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đã thực hiện truy đóng trên 537 triệu đồng; thu hơn 4,157 tỷ đồng nợ các loại bảo hiểm; phát hiện 4 cơ sở KCB chi không đúng quy định, trong đó, đã thu hồi trên 293 triệu đồng chi phí KCB BHYT tại 3 cơ sở và hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thu hồi hơn 479 triệu đồng tại cơ sở y tế sai phạm còn lại; lập biên bản xử hành chính 01 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 3 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy, công tác thanh tra chuyên ngành đóng các loại bảo hiểm nói riêng, công tác thanh tra - kiểm tra nói chung là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc đôn đốc thu số phát sinh và giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng các loại bảo hiểm, hạn chế các sai phạm trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Nhằm tích cực hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực nghiệp vụ liên quan khác, hướng tới sự hài lòng của đối tượng trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, từ đây đến cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục tập trung tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý các hành vi vi phạm về trốn đóng, nợ đọng, lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, nhất là đối với các cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những khoảng chi không đúng quy định./.

                                                                                                Thu Hiền

Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com