Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đăk Hà: Hoàn thành đổi xấp xỉ 9.570 thẻ BHYT thay đổi nơi KCB ban đầu

Từ ngày 01/10/2018, Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Hring thuộc TTYT huyện Đăk Hà chấm dứt hoạt động KCB. Theo đó, BHXH huyện đã ký hợp đồng KCB với TTYT huyện triển khai KCB BHYT đối với Trạm Y tế xã Đăk Hring và kịp thời hoàn thành việc đổi 9.567 thẻ BHYT thay đổi nơi KCB ban đầu, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng đi KCB BHYT.

 

Bàn giao thẻ BHYT tại BHXH huyện Đăk Hà

                                                                     Phạm Hồng Dương

                                                         (Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà)

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com