Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum: yêu cầu các đơn vị báo cáo, giải trình lý do và cam kết việc khắc phục nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc

Ngày 18/10, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 2512/VP-KGVX đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 về chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố Kon Tum giải trình lý do và cam kết khắc phục nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc tại địa phương, nêu rõ thời gian hoàn thành việc thanh toán nợ cũ, cam kết không để phát sinh nợ mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp xử lý nợ đọng

Thời gian báo cáo quy định trước ngày 25/10/2018, để Văn phòng tổng hợp báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các đơn vị nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc./.

                                                                                                T.Đ.H

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com