Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Trao quyết định nghỉ hưu đối với viên chức

Chiều ngày 27/12, tại BHXH huyện Đăk Glei, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Trần Văn Lực đã trao quyết định cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH, gồm:

Giám đốc BHXH tỉnh trao các quyết định về hưu

1. Ông Đậu Ngọc Hữu - Giám đốc BHXH huyện Đăk Glei thuộc BHXH tỉnh Kon Tum sẽ chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 353/QĐ-BHXH ngày 21/12/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum.

2. Bà Phan Thị Như Xuyến - Chuyên viên Phòng Quản lý Thu thuộc BHXH tỉnh Kon Tum sẽ chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 354/QĐ-BHXH ngày 21/12/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum./.

                                                                                      Nhi Hồng


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com