Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

BHXH tỉnh: Tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019

Chiều ngày 02/01, BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức (CCVC) năm 2019. Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực và Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Võ Công Đức đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Chính và gần 90 viên chức BHXH tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Theo báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của BHXH tỉnh đánh giá: Năm 2018, khối lượng công việc phát sinh của ngành BHXH rất lớn, toàn thể CCVC BHXH tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt được kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2018, góp phần đảm bảo An sinh xã hội ở địa phương, trong đó, nổi bật ở một số kết quả công tác chủ yếu như: mở rộng, phát triển thêm 13.405 người, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn tỉnh lên 473.124 người, tăng 2,92 % so năm 2017, vượt 2,13% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,31%, vượt 2,21% so chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tổng thu xấp xỉ 977 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng (5,37%) so với năm ngoái, vượt 1,79% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ đọng giảm mạnh, thay vì năm 2017 là 2,79% thì năm 2018 giảm xuống còn 2,34% kế hoạch thu.

Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu

Công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ hoàn thành đúng thời hạn, tính đến 30/9/2018, toàn tỉnh đã rà soát, bàn giao 38.777 sổ BHXH NLĐ, đạt 100% số sổ phải bàn giao, các thông tin thể hiện trên sổ đầy đủ, đúng quy định, thời điểm hoàn thành đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Trong năm đã giải quyết 9.773 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 704 lượt (7,76%) so năm ngoái. Duy trì tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua dịch vụ bưu chính, tổng số chi trên 901 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so năm ngoái. Hoạt động giám định BHYT đạt nhiều bước tiến rõ rệt, duy trì tốt việc kết nối liên thông dữ liệu và tổ chức giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT gắn với triển khai giám định trực tiếp tại các cơ sở KCB, góp phần quan trọng trong giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế từ phía cơ sở y tế và người tham gia BHYT, kiểm soát chặt chẽ chi phí  KCB BHYT. Năm 2018, có khoảng 990.270 lượt người KCB BHYT, giảm 0,83% so với năm 2017, tương ứng chi BHYT là 343,156 tỷ đồng, giảm khoảng 2,21%...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng  Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Thái Đông Hải

Chủ tịch CĐVC tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ngoài những các kết quả nổi bật ở những lĩnh vực chủ yếu đạt được từ phong trào “Lao động giỏi” như đã nêu trên thì, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” cũng đạt những bước tiến mới, trong năm có 40 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, chiếm 44% tổng số đoàn viên công đoàn, tăng 12% so năm ngoái. Các đề tài áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn và đã được Hội đồng Sáng kiến cơ quan công nhận. Đặc biệt, năm nay có một nhóm nghiên cứu khoa học thuộc BHXH tỉnh, do Giám đốc, ThS. Trần Văn Lực - Chủ nhiệm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum” được Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 của BHXH Việt Nam đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài và đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu. Đây là đề tài khoa học cấp sơ sở đầu tiên của BHXH tỉnh Kon Tum.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên. Các vận động viên tham gia Hội thao Cụm Thi đua số IV Công đoàn Viên chức tỉnh đạt kết quả khá.

Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong điều kiện mới.

Chị em tích cực đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, kết quả đánh giá cuối năm có 100% cán bộ nữ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Các phong trào “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và phòng chống tệ nạn xã hội; đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức; tham gia công tác xã hội... đều có chuyển biến tích cực, đạt kết quả rất đáng khích lệ.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho ông Thái Đông Hải - Chánh Văn phòng BHXH tỉnh, đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, 100% công chức, viên chức cơ quan BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 221 người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (100%), 33 người đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (14,9%), 21 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (100%), 11 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (trên 50%). Theo đó, hình thức khen thưởng được đề nghị là: Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho 1 tập thể; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 33 cá nhân; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 61 cá nhân.

100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 93% đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”, 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc” và CĐCS đạt vững mạnh. Các hình thức khen thưởng được đề nghị tương ứng là: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 11 cá nhân.

Chủ tịch CĐCS trao tặng Giấy khen CĐCS BHXH tỉnh cho tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Võ Công Đức đã phát động phong trào thi đua năm 2019 hướng đến mục tiêu “Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn; tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đoàn viên, tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tác phong từ hành chính sang phục vụ đối tượng. Phát huy vai trò của phong trào thi đua thật sự trở thành động lực quan trọng đối với từng cá nhân, tập thể trong phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.” với 9 nội dung lớn và hàng loạt các chỉ tiêu cụ thể về chuyên môn và công đoàn. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo thuận và đi đến thống nhất đưa các chỉ tiêu thi đua vào Nghị quyết. Toàn thể đại biểu dự hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm cao trong hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua, phấn đấu chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã đề ra. Theo đó, tiến độ thực hiện các phong trào được chia thành 2 đợt, gồm: 6 tháng đầu năm, tập trung vào việc triển khai nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, trong năm tùy yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động các đợt thi đua đặc biệt, với những nội dung và tiêu chí phù hợp từng chủ đề theo thời điểm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tích cực thiết thực góp phần xây dựng cơ quan phát triển, vững mạnh toàn diện và công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh./.

                                                                                      Đặng Thái

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com