Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 28/02/2019, BHXH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động trong năm 2019 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam" và nội dung phát động thi đua năm 2019 của BHXH tỉnh Kon Tum. Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Kon Tum tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 49-CTr/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Bộ Chính trị về cải cách chính sách BHXH. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động và mọi người dân để họ chủ động, tích cực tham gia, góp phần vào công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, giảm tỷ lệ nợ đọng, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao về BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo quỹ KCB BHYT được cân đối và có kết dư; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm dụng quỹ BHYT; các hành vi vi phạm chế độ chính sách, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT và quỹ BHTN. Thực hiện tốt công tác xét duyệt giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất đạo đức, có ý chí phấn đấu vươn lên để đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 

Giám đốc BHXH huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

Năm 2019, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, kịp thời phát hiện, giới thiệu và bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến. Phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có 01 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”./.

                                                                             Hoàng Thu Thủy

Các tin đã cập nhật:


 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com