Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

BHXH Đăk Hà: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lưu trữ

Trong những năm qua, công tác lưu trữ quản lý hồ sơ của BHXH huyện Đăk Hà có nhiều chuyển biến tích cực, dần nề nếp, góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Rà soát, chỉnh lý hồ sơ trước khi lưu trữ

Xác định tầm quan trọng của công tác lưu trữ, Lãnh đạo BHXH huyện quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác lưu trữ đến toàn thể viên chức trong cơ quan. Nhờ đó, việc lập và giao nộp hồ sơ, chứng từ vào lưu trữ được thực hiện nghiêm túc, bài bản,  hồ sơ được sắp xếp khoa học, quản lý tập trung, thống nhất. Thực hiện chế độ bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ, vệ sinh kho thường xuyên và làm tốt công tác phòng cháy.

Thời gian tới, để tập trung giải quyết khối lượng tài liệu còn tồn đọng chưa chỉnh lý tại kho Lưu trữ cơ quan từ 31/12/2015 trở về trước, BHXH huyện bố trí cán bộ thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ đảm bảo 3 đúng, đó là: thời gian, quy trình và quy định, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác lưu trữ./.

                                                                                  Phạm Hồng Dương

                                                                     (Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà)


Đại lý thu BHXH, BHYT

Cấp giấy CN nghỉ việc

Liên kết Website


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119
Website được xây dựng bởi phòng CNTT - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com