Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Kon PLông: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Từ ngày 28/4/2017 đến nay, thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, một số thôn tại các xã Đăk Long và Pờ Ê (huyện Kon Plông) đã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) toàn huyện chỉ còn 94%. Cùng với đó, việc gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và BHXH tự nguyện cũng gặp không ít khó khăn.

Làm việc với phóng viên Báo Kon Tum, ông Phạm Ngọc Sâm - Giám đốc BHXH huyện cho biết: Trước tình hình đó, đơn vị đã tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo BHXH tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, nên công tác BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (gọi chung là các loại bảo hiểm) trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số người tham gia các loại bảo hiểm qua các năm đều tăng. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2019, đối tượng tham gia các loại bảo hiểm là 25.166 người, tăng 2,01 % so cùng kỳ năm 2018. Theo đó, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,5%, tăng 1,5%; tỷ lệ BHXH tự nguyện tăng 60% và BHXH bắt buộc tăng 3,5%.

Trong quý I/2019, việc giải quyết chế độ các loại bảo hiểm đã được BHXH huyện chi trả kịp thời, chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia. Trong quý BHXH huyện đã chi 634,7 triệu đồng cho các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và trợ cấp một lần.

Cán bộ BHXH huyện Kon Plông hướng dẫn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Tuy vậy, hiện nay, tỷ lệ người chưa tham gia các loại bảo hiểm trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều, khoảng 4,5% dân số. Tình trạng nợ, chậm nộp các loại bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị, doanh nghiệp và vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tham gia các loại bảo hiểm theo quy định...

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm trên địa bàn huyện, cũng như hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96% theo kế hoạch năm 2019, ông Phạm Ngọc Sâm cho biết thêm: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách các loại bảo hiểm bằng các hình thức phù hợp, đa dạng qua các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các quy định về thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; thực hiện đúng chế độ, chính sách về các loại bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ qua mạng internet và giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện nhằm giảm số giờ giao dịch của các tổ chức, cá nhân, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về các loại bảo hiểm.

Ông Phạm Ngọc Sâm đề nghị, các đơn vị như: Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện thường xuyên giám sát và có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ khám chữa bệnh (KCB), đồng thời nâng cao chất lượng KCB để đáp ứng nhu cầu KCB của người dân. Các đơn vị như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với BHXH huyện trong việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, nhất là tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng.  

Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp tốt với Chi cục Thuế huyện rà soát các doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế để làm cơ sở khai thác đối tượng thuộc diện tham gia các loại bảo hiểm và hàng năm khi thực hiện quyết toán phải đối chiếu thu các loại bảo hiểm; phối hợp tốt với Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật về các loại bảo hiểm và vận động nhân dân tham gia; phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động huyện tăng cường hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia và thụ hưởng đầy đủ chính sách, chế độ các loại bảo hiểm.    

Đặc biệt, BHXH huyện tăng cường tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc ban hành các văn bản để chỉ đạo UBND các xã thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các loại bảo hiểm giai đoạn 2016-2020 cũng như từng năm để đưa nội dung, chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chính sách các loại bảo hiểm vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đồng thời, UBND các xã cần phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện trong việc rà soát và lập danh sách các đối tượng tham gia các loại bảo hiểm chuyển đến các cơ quan liên quan để cấp thẻ BHYT kịp thời.

Hy vọng rằng, với các giải pháp đồng bộ nêu trên, trong năm 2019, BHXH huyện Kon Plông thực hiện tốt công tác mở rộng, phát triển đối tượng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do BHXH tỉnh giao, tiến tới thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về các loại bảo hiểm toàn dân./.

                                                                                                Vĩnh Hà

Các tin đã cập nhật:


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com