Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

 

634309379048437500.jpg 634309379860156250.jpg 634309454003125000.jpg 634309459503593750.jpg 634309459849687500.jpg 634309460386250000.jpg 634309460604843750.jpg 634309461107968750.jpg 634309461440937500.jpg

Văn bản BHXH tỉnh

Liên kết Website

Điểm tựa an sinh xã hội

   

VIDEO CLIP

Thông tin bạn cần biết

Tìm kiếm

UBND tỉnh triển khai thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2019

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đã ký ban hành Công văn số 1175/UBND-KGVX triển khai thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2019. Công văn nêu rõ, UBND tỉnh thống nhất phân bố dự toán chi BCB BHYT năm 2019 theo như đề xuất của liên ngành Sở Y tế, Sở Tài chính và BHXH tỉnh tại biên bản làm việc ngày 09/5/2019. Theo đó, UBND tỉnh giao:

BHXH tỉnh: Thông báo dự toán chi KCB BHYT năm 2019 đến từng cơ sở y tế; tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT với cơ sở y tế. Chủ trì, phối hợp với các sở Y tế, Tài chính và đơn vị liên quan triển khai:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai giải pháp thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao của địa phương; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT. Trường hợp số chi trong năm vượt dự toán giao, khẩn trương thẩm định để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, trên cơ sở chỉ đạo UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Quản lý Quỹ dự phòng tại tỉnh để điều tiết, chi trả chi phí KCB BHYT cho cơ sở y tế mới thành lập, triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, thay đổi chức năng, nhiệm vụ…;

- Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, vận động người dân tham BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu theo UBND tỉnh giao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện công tác KCB BHYT.

Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn chẩn đón và điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và việc chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để phục vụ cho việc giám định, thanh toán;

- Chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh và cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT;

- Phối hợp BHXH tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2019;

- Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí KCB được phân bổ đúng quy định, hiệu quả; đảm bảo quyền lợi người bệnh; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ.

Sở Tài chính: Bố trí, chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng do NSNN đảm bảo.

UBND huyện, thành phố: Chỉ đạo BHXH huyện, thành phố; các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí KCB BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn, vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao./.

                                                                                                          T.Đ.H

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com