Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và BHXH thành phố Kon Tum

Chiều ngày 13/6, tại BHXH thành phố Kon Tum đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và BHXH thành phố Kon Tum trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Chương trình phối hợp quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố Kon Tum nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, BHXH thành phố Kon Tum có trách nhiệm: Thông tin cho cơ quan công an các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền cho cán bộ, người lao động thuộc đơn vị quản lý thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Định kỳ hàng quý, BHXH thành phố có trách nhiệm trao đổi với Công an thành phố các trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cử cán bộ tham gia phối hợp công tác với Công an thành phố trong việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Quang cảnh Lễ ký kết

Công an thành phố Kon Tum có trách nhiệm: Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH thành phố về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Kon Tum đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm.Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy hướng dẫn cơ quan BHXH về trình tự, thủ tục để chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc vi phạm sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy để xử lý theo quy định. Kịp thời cung cấp danh sách tách, nhập hộ khẩu để BHXH thành phố cập nhật biến động thành viên hộ gia đình. Rà soát phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Nhà nước để kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp  tình hình thực tế.

Định kỳ hằng quý, năm tổ chức giao ban, sơ kết để đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm và bàn phương hướng, biện pháp để công tác phối hợp hiệu quả hơn./.

                                                          Phạm Viết Tuấn

                                                (BHXH thành phố Kon Tum)

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com