Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Đăk Hà: Đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện

Trong 5 tháng đầu năm 2019, huyện Đăk Hà đã phát triển 122 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên gần 260 người, đạt trên 89% kế hoạch được BHXH tỉnh giao năm 2019.

Quang cảnh buổi Tư vấn kết hợp Thảo luận nhóm về BHXH tự nguyện tại Đăk Hà

Các chỉ tiêu kế hoạch được BHXH tỉnh giao năm 2019 khá cao so với năm ngoái, trong đó chỉ tính riêng về chỉ tiêu phát triển đối tượng thì: số người tham gia BHXH bắt buộc là 4.636 người, BHXH tự nguyện là 291 người, BH thất nghiệp là 4.006 người và BHYT là 70.783 người.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao, ngay từ đầu năm BHXH huyện đã chủ động triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, như: tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ tham gia, số người tham gia đến từng xã, thị trấn; tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý; phối hợp Bưu điện huyện đổi mới phương pháp tuyên truyền; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến từng viên chức trong đơn vị…./.

                                                                                          Phạm Hồng Dương

                                                                           (Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Hà)

Các tin đã cập nhật:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: Số 179 - Ba Đình - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; ĐT: 02603.864524 - Fax: 02603.863826
Đường dây nóng: 02603.700119; Email: baohiemxahoikontum@gmail.com